Vervoerplan 2020

Voorstellen EBS voor dienstregeling 2020

Op 9 december 2018 startte EBS met een nieuw lijnennet op Voorne-Putten en Rozenburg. Behalve een nieuwe vervoerder betekende dit onder meer een nieuwe busvloot op groen gas en een nieuw lijnennet dat in het teken stond van de introductie van R-net.  Inmiddels draait de exploitatie drie maanden en maken we op basis van onze eerste ervaringen in dit vervoerplan de balans op. We zijn blij om nu al te kunnen melden dat de vervoervraag een lichte groei laat zien.

Doelstelling en uitgangspunten

EBS werkt momenteel aan de voorbereidingen voor de dienstregeling 2020. Onze doelstelling voor dit vervoerplan 2020 is het behouden en verder versterken van het OV-netwerk dat eind 2018 is gestart, zodat verdere reizigersgroei mogelijk is. Ook willen we ervoor zorgen dat meer inwoners profiteren van het lijnennet. We hanteren in het vervoerplan de volgende uitgangspunten:

  • Handhaven van het uitgebreide aanbod op het R-net. We verwachten dat de vervoervraag hier de komende jaren verder zal groeien en daar is ook ruimte voor ingericht in de dienstregeling.
  • Uitbouwen van het aanbod op plaatsen waar er (potentiële) vervoervraag is.
  • Wegnemen van de belangrijkste oorzaken van klachten van reizigers. We doen daarom met name in Hellevoetsluis voorstellen voor een andere lijnvoering.
  • Het voorzieningenniveau van het OV blijft gelijk aan dat van 2019. Uitbreidingen in het netwerk worden gecompenseerd door besparingen elders in het netwerk.

Procedure Vervoerplan

We hebben ons concept Vervoerplan Voorne-Putten en Rozenburg 2020 opgesteld in samenspraak met gemeenten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Ook RET en HTM hebben inmiddels hun concept-vervoerplannen bij MRDH ingediend. Alle gemeenten en de reizigersorganisaties, verenigd in het METROCOV, krijgen de gelegenheid om hun advies over de plannen uit te brengen. MRDH toetst nu de plannen aan de hand van de vervoerkundige en financiële afspraken zoals die zijn vastgelegd in de concessies, en beoordeeld de adviezen van gemeenten en METROCOV. Uiteindelijk worden de vervoerplannen voor de zomervakantie afgerond en kan de dienstregeling voor 2020 worden uitgewerkt.

Wat zijn onze belangrijkste voorstellen?

  • Lijn 87 willen we vanaf halte De Schouw in Spijkenisse een lus laten rijden via de Gaard, Wijngaard en Gebroken Meeldijk, en dus niet meer door naar Hekelingen Dorp.
  • Lijn 102 willen we alleen nog als spitslijn Hellevoetsluis – Spijkenisse rijden. De bediening wordt ruimer, van 6:00-9:00 uur en van 15:00-18:00 uur. De frequentie gaat omlaag van 4x/uur naar 2x/uur. De route door Ravensehoek/Den Bonsen Hoek wordt in de daluren overgenomen door lijn 106 *.
  • Lijn 105 willen we vanaf Rozenburg doorrijden naar Brielle en Hellevoetsluis, waarbij deze ook 's-avonds gaat rijden (1x/uur). In Hellevoetsluis rijdt lijn 105 op werkdagen overdag door naar de halte Kickersbloem. ’s Avonds en in het weekeinde eindigt de lijn in een lus bij de Vesting *.
  • Lijn 106 willen we in Hellevoetsluis, vanaf Kickersbloem, doorrijden via de route van lijn 102 naar Amnesty Internationallaan, en vervolgens laten eindigen in een lus bij de Vesting *. De frequentie van deze vernieuwde lijn 106 gaat op zaterdag van 1x/uur naar 2x/uur.
  • R-net lijn 404 willen we ook op zaterdag door laten rijden van Hellevoetsluis naar Rockanje (2x/uur).

*) Zie ook het onderstaande kaartje met de voorgestelde busroutes in Hellevoetsluis.

Afbeelding: voorstel EBS voor nieuwe lijnvoering in 2020 in Hellevoetsluis.

We verwachten dat de procedure voor de zomervakantie is afgerond. We houden je via onze website op de hoogte.