Vervoerplan 2020

Definitief vervoerplan voor 2020

EBS heeft een Ontwerp Vervoerplan 2020 opgesteld voor Voorne-Putten en Rozenburg. Op 10 juli jl. heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ingestemd met de Nota van Reactie. Samen vormen deze het definitieve Vervoerplan 2020. Daarmee staan de wijzigingen vast die EBS vanaf december 2019 in de dienstregeling in de regio Voorne-Putten en Rozenburg zal doorvoeren.

Op 9 december 2018 is EBS gestart in de regio Voorne-Putten en Rozenburg met een nieuw lijnennet. Een nieuwe vervoerder, met een nieuwe busvloot op groen gas en een nieuw lijnennet dat in het teken stond van de introductie van R-net.  Inmiddels draait de exploitatie zeven maanden en hebben we op basis van onze eerste ervaringen de balans opgemaakt. We zagen dat de vervoervraag een lichte groei liet zien maar tegelijk zagen we mogelijkheden om de dienstregeling te verbeteren.

Doelstelling en uitgangspunten

Het Vervoerplan 2020 beschrijft de uitgangspunten voor de dienstregeling 2020. Onze doelstelling voor dit vervoerplan 2020 is het behouden en verder versterken van het OV-netwerk dat eind 2018 is gestart, zodat verdere reizigersgroei mogelijk is. Ook willen we ervoor zorgen dat meer inwoners profiteren van het lijnennet. We hanteren in het vervoerplan de volgende uitgangspunten:

 • Handhaven van het uitgebreide aanbod op het R-net. We verwachten dat de vervoervraag hier de komende jaren verder zal groeien en daar is ook ruimte voor ingericht in de dienstregeling.
 • Uitbouwen van het aanbod op plaatsen waar er (potentiële) vervoervraag is.
 • Wegnemen van de belangrijkste oorzaken van klachten van reizigers. We doen daarom met name in Hellevoetsluis voorstellen voor een andere lijnvoering.
 • Het voorzieningenniveau van het OV blijft gelijk aan dat van 2019. Uitbreidingen in het netwerk worden gecompenseerd door besparingen elders in het netwerk.

Procedure Vervoerplan

We hebben ons Ontwerp Vervoerplan Voorne-Putten en Rozenburg 2020 opgesteld in samenspraak met gemeenten en de MRDH) Ook RET en HTM hebben hun Ontwerp Vervoerplannen bij MRDH ingediend. Alle gemeenten en de reizigersorganisaties, verenigd in het METROCOV, hebben de gelegenheid gekregen om hun advies over de plannen uit te brengen. Vervolgens zijn de plannen door MRDH getoetst aan de hand van de vervoerkundige en financiële afspraken zoals die zijn vastgelegd in de concessies.

MRDH heeft kennis genomen van de vervoerplannen en de adviezen beoordeeld en van een antwoord voorzien in een Nota van Reactie. In de Nota van Reactie staan enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Ontwerp Vervoerplan en Nota van Reactie vormen samen het definitieve (aangepaste) Vervoerplan. De dienstregelingen ingaande december 2019 kunnen nu worden uitgewerkt.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2020?

 • Lijn 87 zal vanaf halte De Schouw in Spijkenisse een lus rijden via de Gaard, Wijngaard en Gebroken Meeldijk, en dus niet meer door naar Hekelingen Dorp.
 • Lijn 102 zal alleen nog als spitslijn Hellevoetsluis – Spijkenisse rijden. De bediening wordt ruimer, van 6:00-9:00 uur en van 15:00-18:00 uur. De frequentie gaat omlaag van 4x/uur naar 2x/uur. De route door Ravensehoek/Den Bonsen Hoek wordt in de daluren overgenomen door lijn 106 *.
 • Lijn 105 zal vanaf Rozenburg doorrijden naar Brielle en Hellevoetsluis, waarbij deze ook 's-avonds gaat rijden (1x/uur). In Hellevoetsluis rijdt lijn 105 op werkdagen overdag door naar de halte Kickersbloem. ’s Avonds en in het weekeinde eindigt de lijn in een lus bij de Vesting *.
 • Lijn 105 zal bij de halte Ebstroom in Hellevoetsluis stoppen. Lijn 105 stopt niet bij de halte Winkelcentrum. De halte Plataanlaan wordt verplaatst zodat lijn 105 daar ook kan stoppen.
 • Lijn 106 zal in Hellevoetsluis, vanaf Kickersbloem, doorrijden via de route van lijn 102 naar Amnesty Internationallaan, en vervolgens eindigen in een lus via de Vesting en langs het Winkelcentrum *. De frequentie van deze vernieuwde lijn 106 gaat op zaterdag van 1x/uur naar 2x/uur.
 • Lijn 106 zal bij de halte de Sprong in Hellevoetsluis  gaan stoppen.
 • R-net lijn 403 zal ook bij de halte Brug Voorns Kanaal gaan stoppen.
 • R-net lijn 404 zal ook op zaterdag doorrijden van Hellevoetsluis naar Rockanje (2x/uur).

*) Zie ook het onderstaande kaartje met de gewijzigde busroutes in Hellevoetsluis.

Afbeelding: nieuwe lijnvoering in 2020 in Hellevoetsluis.

De komende tijd gaan we het Vervoerplan 2020 verwerken in de dienstregeling die op 15 december 2019 ingaat. We houden je via onze website op de hoogte.