Klachtenbehandeling

Tot onze spijt kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u ons hierop attent maken. EBS heeft een klachtenprocedure. Daarin staat beschreven hoe u uw reactie kunt indienen en hoe wij deze vervolgens behandelen

Behandeling van uw klacht

U kunt contact opnemen met de EBS klantenservice via het online contactformulier of telefonisch.

EBS streeft ernaar om binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bericht een inhoudelijk antwoord te sturen. Heeft uw klacht betrekking op een proces-verbaal of op de houding van een Controleur Openbaar Vervoer, dan krijgt u  binnen 30 dagen een inhoudelijk antwoord.

EBS behandelt uw reactie zorgvuldig en reageert altijd op basis van hoor en wederhoor. Uw reactie kan dan ook leiden tot een onderzoek bij de afdeling waarop uw reactie betrekking heeft. Heeft EBS meer tijd nodig voor de behandeling van uw reactie, dan krijgt u daarover bericht.