Klachtenbehandeling

Tot onze spijt kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt je ons hier op attent maken. EBS heeft een klachtenprocedure. Daarin staat beschreven hoe je je reactie kunt indienen en hoe wij deze vervolgens behandelen

Behandeling klachten

Neem  contact op met de EBS klantenservice via het online contactformulier of telefonisch.

EBS streeft ernaar om binnen drie werkdagen na ontvangst van je bericht een inhoudelijk antwoord te sturen. Heeft je klacht betrekking op een proces-verbaal, of op de houding van een Controleur Openbaar Vervoer? Dan krijgt je binnen 30 dagen een inhoudelijk antwoord.

EBS behandelt je reactie zorgvuldig en reageert altijd op basis van hoor en wederhoor. Je reactie kan dan ook leiden tot een onderzoek bij de afdeling waarop je  reactie betrekking heeft. Heeft EBS meer tijd nodig voor de behandeling van de reactie, dan krijg je daarover bericht.