Vergoeding bij vertraging

Compensatie bij vertragingen

Bij gemakkelijk, snel en aangenaam reizen hoort dat het krijgen van compensatie snel en gemakkelijk verloopt. EBS biedt daarom in de regio Voorne-Putten en Rozenburg de onderstaande vergoedingsregeling:

Verstoring reis

Compensatie

1. Wanneer u als gevolg van een te volle bus niet binnen 30 minuten (na geplande vertrektijd) een nieuwe reismogelijkheid heeft.

EBS dagkaart of restitutie reiskosten (OV-chipkaart of app) (1)

2. Wanneer u meer dan 15 minuten heeft moeten staan ​​in onze bus.

EBS dagkaart of restitutie reiskosten (OV-chipkaart of app) (1)

3. Wanneer u de bus miste op een beginhalte, knooppunt of aansluitpunt, doordat de bus meer dan 1 minuut te vroeg vertrok.

EBS dagkaart of restitutie reiskosten (OV-chipkaart of app) (1)

4. Wanneer u bij een ongeplande verstoring niet binnen 60 minuten met een andere rit of vervangend vervoer uw reis kon vervolgen.

EBS dagkaart of restitutie reiskosten (OV-chipkaart of app) (1)

5. Wanneer u vertraging oploopt doordat een in de dienstregeling gepubliceerde gegarandeerde aansluiting (4) niet wordt gehaald.

EBS dagkaart of restitutie reiskosten (OV-chipkaart of app) (1)

6. Wanneer na het missen van een gegarandeerde aansluiting (4) niet binnen 30 minuten alsnog aansluitend vervoer wordt geboden.

Vergoeding van een taxirit of ander vervangend vervoer (2)

7. Wanneer er ten onrechte (een te hoog bedrag) is afgeschreven van het saldo op uw OV-chipkaart.

Het bedrag dat teveel is afgeschreven (3)

De compensatie van EBS wordt niet geboden bij vertragingen, die vooraf zijn aangekondigd en als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld door extreme  weersomstandigheden en verkeerssituaties. Ook dient de situatie bekend te zijn in de logfiles van de centrale verkeersleiding of op andere wijze te verifieren door EBS. Uw claim dient binnen 14 dagen na het voorval te zijn ingediend. Bij de compensatie van eventuele taxikosten moet u kunnen aantonen, dat u vertraging had en de taxibon kunnen overleggen.

(1) U kunt een beroep op een vergoeding doen door een reactie in te dienen bij onze klantenservice. Om deze te kunnen beoordelen vragen we u om uw reactie te voorzien van relevante informatie en tenminste lijnnummer, rijrichting, plaats, datum en tijdstip van de gebeurtenis. Denkt u er aan ook de noodzakelijke contactgegevens in te vullen! 
 
(2) EBS vergoedt de taxirit voor zover deze valt binnen de invloedsfeer van de betreffende buslijn. U kunt contact zoeken met onze klantenservice voor het bestellen van een taxi. Buiten openingstijden van de klantenservice kunt u zelf een taxi bestellen en de kosten declareren. 
 
(3) U kunt met een restitutieformulier uw claim, binnen 2 maanden, kenbaar maken. Wanneer onze klantenservice aan de hand van de door u ingevulde gegevens vaststelt dat uw claim terecht is keert EBS het bedrag aan u uit. 

(4) Gegarandeerde aansluiting: de laatste aansluiting van de dag op knooppunten.