Beëindigen abonnement

Beëindigen abonnement

U kunt uw abonnement tussentijds beeïndigen. U doet dit door ons dit schriftelijk te melden, onder vermelding van:
- Uw naam
- Uw adres
- Het OV-chipkaart nummer (16 cijfers)
- De einddatum van uw ov-chipkaart (dd-mm-jjjj)
- Uw volledige IBAN bankrekeningnummer
- Datum waarop het abonnement stopgezet moet worden.

Let op dat alle bovenstaande gegevens worden doorgegeven. Zonder deze gegevens kunnen wij uw abonnement niet beeindigen.

Ons adres is:
EBS Public Transportation BV
Nieuwe Gouw 8
1442 LE  Purmerend

Uw opzegging dient 5 werkdagen voor de datum van stopzetting bij ons binnen te zijn.

Als inleveringsdatum van de schriftelijke stopzetting geldt de datum van het poststempel op de enveloppe waarin u uw brief verstuurt.