Beëindigen abonnement

Beëindigen abonnement

Wil je je OV-chipkaart abonnement tussentijds stopzetten? Dan kun je dit schriftelijk bij ons aanvragen.

Stuur een schriftelijke aanvraag met de volgende gegevens: 

  • Je naam (voorletters, achternaam)
  • Je adres (straatnaam, huisnummer, postcode)
  • Het nummer van je OV-chipkaart (16 cijfers)
  • De einddatum van je OV-chipkaart (dd-mm-jjjj)
  • Je volledige IBAN bankrekeningnummer
  • Datum waarop het abonnement stopgezet moet worden.

Let op dat alle bovenstaande gegevens worden doorgegeven! Zonder deze gegevens kunnen wij je abonnement niet beeindigen.

Stuur de aanvraag naar:
EBS Public Transportation BV
Nieuwe Gouw 8
1442 LE  Purmerend

Uw opzegging moet 5 werkdagen vóór de datum van stopzetting bij ons binnen zijn.

Als inleveringsdatum van de schriftelijke stopzetting geldt de datum van het poststempel op de enveloppe waarin je de  brief verstuurt.