Klachtenbehandeling

Tot onze spijt kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan willen we dat graag weten. In onze klachtenprocedure lees je hoe je een reactie kunt indienen en hoe wij deze behandelen.

Klachtprocedure bij EBS

Waar kun je je klacht indienen?
Neem contact op met onze klantenservice.

Wanneer krijg je een reactie?
We proberen altijd om binnen drie werkdagen na ontvangst van je bericht een inhoudelijk antwoord te sturen. Gaat je klacht over een proces-verbaal, of over een Controleur Openbaar Vervoer? Dan krijg je binnen 30 dagen een inhoudelijk antwoord.

We behandelen je reactie zorgvuldig en reageren altijd op basis van hoor en wederhoor. Je reactie kan dan ook leiden tot een onderzoek bij de afdeling waarop je reactie betrekking heeft.Als we meer tijd nodig hebben voor de behandeling van je reactie, dan krijg je daarover bericht.

Klachtbehandeling door andere instanties

Ben je het niet eens met de uitkomst van je klachtbehandeling door EBS? Dan kun je contact opnemen met de volgende onafhankelijke instanties:

OV Ombudsman
De OV Ombudsman kan bemiddelen tussen jou en EBS om tot een oplossing te komen. Kijk op de website van de OV-ombudsman voor meer informatie en contactgegevens.

Geschillencommissie Openbaar Vervoer
Heb je liever een uitspraak over je vraag? Dan kun je het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. 
Je moet de vraag of klacht wel eerst aan EBS hebben voorgelegd.

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen tussen de €25 en €152,50. Je betaalt op voorhand en als je (deels) in het gelijk wordt gesteld, krijg je je geld (deels) terug.