Reizen zonder geldig vervoerbewijs

Heb je een boete gekregen in de bus? Hier vind je meer informatie over regels en rechten.  

Als je geen geldig vervoerbewijs hebt, ben je in overtreding. Heb je een OV-chipkaart, of los kaartje met chip? Je bent verplicht om daarmee in te checken zodra je het voertuig instapt. Doe je dat niet, dan ben je in overtreding en kun je een proces-verbaal krijgen. 
Dat bestaat uit een boete van € 50,- plus de ritprijs. Op vertoon van een proces-verbaal mag je je rit bij EBS dan wel afmaken.

Identificatieplicht

Bij zwartrijden in het openbaar vervoer geldt de verplichting tot legitimeren voor personen vanaf 12 jaar. De controleur heeft het recht je staande te houden om je identiteitsgegevens te vragen voor de afhandeling van het proces-verbaal. 

Bezwaar tegen proces-verbaal

Als een EBS controleur een overtreding constateert, kan hij of zij (net als de politie) een proces-verbaal uitschrijven. De controleur houdt rekening met de feiten en de omstandigheden. Je kunt schriftelijk bezwaar maken als je de feiten kunt weerleggen, of aannemelijk kunt maken dat er relevante omstandigheden zijn waar de controleur geen rekening mee heeft gehouden.
 
Omstandigheden die niet relevant zijn voor het weerleggen van een proces-verbaal:

  • Eerst je OV-chipkaart moeten zoeken voordat je incheckt
  • Zeker zijn dat je hebt ingecheckt, maar de OV-chipkaart geeft iets anders aan
  • OV-chipkaart werkte niet

Als je het niet eens bent met de boete die je hebt opgelegd gekregen, kun je (alleen schriftelijk) bezwaar maken. Stuur je bezwaar naar:
   EBS Public Transportation bv
   Nieuwe Gouw 8
   1442 LE  Purmerend

Machtiging voor bezwaarschrift

Je kunt ook iemand machtigen om namens jou een bezwaarschrift in te dienen. In dat geval moet je een machtiging meesturen met het bezwaarschrift. Alleen dan is het duidelijk dat iemand anders namens jou mag optreden in de bezwaarschriftprocedure. Jijzelf én je gemachtigde moeten de machtiging ondertekenen.
Download het EBS machtigingsformulier (pdf). 
Als de persoon die namens jou een bezwaarschrift instuurt een advocaat is, hoeft je geen machtiging mee te sturen.

De controleur (BOA)

De EBS controleur (herkenbaar aan het BOA insigne), mag volgens de Wet personenvervoer 2000 boetes en proces-verbalen uitschrijven. De bekendste is die voor het reizen zonder geldig vervoerbewijs. Wat de regels zijn waar reizigers zich aan moeten houden staat beschreven in de Wet personenvervoer 2000 (zie ook besluit personenvervoer 2000) en in de huisregels van EBS.