Restitutie

Voor onterecht afgeschreven saldo

Is er een te hoog bedrag van je OV-chipkaart afgeschreven voor een rit? Of is een transactie van een verkoop- en oplaadautomaat verkeerd gegaan? Dan kun je restitutie aanvragen. Lees hier over de voorwaarden.

Hoe vraag je restitutie aan?

Je kunt restitutie hier online aanvragen.  Of download het papieren formulier en stuur dat op.
Let erop dat het restitutieverzoek volledig en juist is ingevuld.  EBS behoudt zich het recht voor om een foutieve of incomplete aanvraag te retourneren, of te annuleren.

Voorwaarden restitutie

  • Je kunt alleen restitutie aanvragen via het digitale of papieren restitutie-aanvraagformulier.
  • Door invullen van het digitale formulier of ondertekening van het papieren restitutieformulier verklaar je het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
  • Let erop dat het formulier volledig en juist is ingevuld.  EBS behoudt zich het recht voor om een foutieve of incomplete aanvraag te retourneren, of te annuleren.
  • Met het indienen van een restitutie geef je aan EBS toestemming om de transacties te controleren om de rechtmatigheid van de aanvraag te onderzoeken.
  • EBS bewaart deze gegevens maximaal 18 maanden na ontvangst van de aanvraag.
  • EBS keert geen restitutie uit als je verzoek betrekking heeft op een gebeurtenis bij een andere vervoerder.
  • Een restitutieaanvraag moet binnen 6 maanden door EBS zijn ontvangen.