Ontwikkelingen

Ontwikkeling energieverbruik en CO2-uitstoot EBS

Tot 2018 reden de bussen van EBS op fossiele diesel. In 2018 zijn we gestart met bussen op bio-CNG. Deze bussen verbruiken ongeveer evenveel energie, maar stoten minder CO2 (en andere schadelijke stoffen) uit. Daarnaast kregen we onze eerste elektrische bussen, die met dezelfde hoeveelheid energie 5 keer zo ver rijden en geen CO2 uitstoten. Alle stroom wordt ingekocht als groene windstroom van Nederlandse herkomst. Vervoer per bus wordt zo een van de schoonste en duurzaamste vormen van mobiliteit.

Ons eigen wagenpark (servicewagens en aflosauto’s) rijdt nu nog grotendeels op benzine en diesel. In 2030 zijn die ook allemaal volledig ZE. 

Energieverbruik EBS

  • Met alle genomen- en te nemen maatregelen daalt het energieverbruik, op basis van de huidige omvang van 360.000 GJ in 2022 naar 260.000 GJ in 2024 (-30%).
  • De CO2-uitstoot daalt daarbij van 18.500 tCO2 naar ca. 5.500 tCO2 (-70%).
  • Deze besparingen komen overeen met een het gemiddelde jaarverbruik van 2.750 personenauto’s of 18.000 Nederlanders.
  • De uitbreiding van- (en eventueel met) concessies zal weliswaar een kleine toename van het energieverbruik betekenen, maar door de inzet van ZE bussen zal de CO2-uitstoot daardoor nauwelijks stijgen.
  • Nieuwe faciliteiten zullen zoveel mogelijk gasloos en op groene stroom werken. 

We streven ernaar om in 2030 met alle kernactiviteiten CO2-neutraal te zijn.