• A
  • A
  • A

CO2 prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om de CO2 uitstoot te monitoren en te verminderen. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij de CO2-prestatieladder en zich laten certificeren door een onafhankelijke certificatie-instelling.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2 -Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.

EBS heeft als doel om de hoogste trede (5) te halen op deze prestatieladder. Trede 5 betekent dat we niet alleen naar onze eigen uitstoot kijken, maar ook naar die van onze ketenpartners. In 2023 wordt EBS voor het eerst geauditeerd voor trede 3 (directe eigen uitstoot) en daarna jaarlijks om de voortgang te volgen.  

logo Co2 prestatieladder