CO2 prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om de CO2 uitstoot te monitoren en te verminderen. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij de CO2-prestatieladder en zich laten certificeren door een onafhankelijke certificatie-instelling.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2 -Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.

In recente aanbestedingen; de concessies IJssel-Vecht (start december 2022) en Zaanstreek-Waterland (start december 2023) is de CO2-Prestatieladder één van de gunningsfactoren. 

EBS heeft als doel de hoogste trede (5) te behalen op deze prestatieladder. Trede 5 betekent dat we niet alleen naar onze eigen uitstoot kijken, maar ook naar die van onze ketenpartners. In 2023 heeft onze certificerende instelling de eerste audit voor trede 3 (directe eigen uitstoot) uitgevoerd. Bekijk hier het certificaat voor trede 3 (pdf).

EBS zal jaarlijks worden geaudit om de voortgang te volgen en te beoordelen of trede 5 is bereikt.   
 

 

logo Co2 prestatieladder