Duurzaamheid

Duurzaamheid in het openbaar vervoer spreekt voor ons bijna vanzelf. Reizen met het openbaar vervoer is immers-  na lopen en fietsen -  de meest duurzame manier om van A naar B te reizen.

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2030 in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan we tot 1990 deden*. Daar dragen wij graag aan bij. Bij EBS zetten we ons daarom in voor een schonere en meer zuinige manier van reizen.

Ons beleid is gericht op het terugdringen van het verbruik van fossiele energie en grondstoffen om daarmee de uitstoot van CO2 te verlagen. Daarvoor hebben we een duurzaamheidsplan opgesteld. Ons doel is een emissieloze busvloot. Eind 2024 heeft al  90% van onze voertuigen ZE (Zero Emissie) aandrijving.

(*bron: Rijksoverheid)