Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Hoe lang bestaat EBS?
EBS is opgericht in 2010 en is als vervoerder actief sinds december 2011. 

Hoeveel mensen werken er bij EBS?
Bij EBS werken ongeveer 1000 mensen, verspreid over 6 vestigingen.

Hoeveel bussen heeft EBS?
EBS heeft ongeveer 350 bussen. Het merendeel wordt gevormd door moderne streekbussen. EBS heeft 33 Zero-emissie elektrische bussen (in Waterland en Haaglanden) en ongeveer 150  groen gas bussen (CNG), waarvan de meeste hybride. Naast grote bussen rijdt EBS ook met een aantal 15-persoons bussen en enkele 8-persoonsbusjes voor onder andere de buurtbusverenigingen.

Waar rijden de bussen van EBS?
EBS verzorgt het openbaar busvervoer in drie concessies:

  • In de regio Waterland rijden we sinds 2011, in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Waterland is het gebied ten Noorden van Amsterdam (van Amsterdam tot Hoorn in het Noorden en van het Markermeer in het Oosten tot De Rijp en Oostzaan in het Westen). 
  • In Voorne-Putten & Rozenburg rijden we sinds 2018 in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).
  • In Haaglanden streek rijden we sinds augustus 2019, ook in opdracht van de MRDH. Het betreft het streekvervoer rond Den Haag, inclusief de stadsdiensten van Delft en Zoetermeer.

Waarom rijdt EBS in deze concessies?
EBS heeft haar drie huidige concessies gewonnen door de meest gunstige bieding aan te leveren bij de aanbesteding. Het openbaar vervoer in Nederland wordt per vervoersgebied (concessie) aanbesteed conform de richtlijnen voor Europese Aanbestedingen. Een concessie is een contract tussen de vervoerder (concessiehouder) en de overheid (concessieverlener/opdrachtgever) die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de betreffende regio. In dit contract worden de omvang en looptijd beschreven. Verder staan de eisen aan de uitvoering hierin en bepalingen ten aanzien van de subsidie die verstrekt wordt.

Wie is de opdrachtgever van EBS?
In Waterland is dat de Vervoerregio Amsterdam (VRA). In Voorne-Putten & Rozenburg en in Haaglanden is Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) de opdrachtgever. 

Tot wanneer lopen de verschillende concessies?

  • Waterland: december 2011- tot december 2021. Van december 2021 tot december 2023 is er een noodconcessie van kracht. Als gevolg van de coronacrisis kon er niet tijdig een nieuwe concessie worden gegund.
  • Voorne-Putten & Rozenburg: december 2018 – december 2028
  • Haaglanden Streek: augustus 2019 – december 2030  

Heeft EBS de ambitie verder te groeien in Nederland?
Ja, EBS heeft de ambitie verder te groeien in Nederland . We nemen daarom deel aan aanbestedingen van openbaar vervoer concessies. Daarnaast streven we naar reizigersgroei in al onze concessies.

Hoeveel reizigers vervoert EBS?
Er reizen gemiddeld ca. 100.000 mensen per dag met onze bussen. (NB: dit is de stand van zaken vóór Corona).

Waaruit blijkt of EBS een hoogwaardige dienstverlening levert?
We hebben tot dusver elk jaar een hoge score gekregen in het onafhankelijke landelijke klanttevredenheidsonderzoek: de OV klantenbarometer. Deze wordt in opdracht van alle regionale overheden uitgevoerd. In 2021 kreeg EBS gemiddeld een 8,1.

Is EBS een Nederlands vervoerbedrijf?
Ja, EBS is een Nederlands vervoerbedrijf. We zijn onderdeel van Egged Europe, dat weer onderdeel is van de Egged Group. Egged Europe is actief in Nederland (EBS) en in Polen (Mobilis). Egged Group is een internationaal openbaarvervoerbedrijf, gevestigd in Israël.

Heeft EBS een aandeelhouder?
De enig aandeelhouder van EBS is Egged Holding. 

Is de dienstverlening van Egged beschikbaar voor alle bevolkingsgroepen? 
Ja, Egged is een openbaarvervoerbedrijf en de bussen zijn beschikbaar voor alle bevolkingsgroepen. Egged is een internationaal, multicultureel bedrijf. Alle bevolkingsgroepen maken gebruik van de diensten van Egged ongeacht huidskleur, geslacht, religie of gender. Bijvoorbeeld in Israël zitten Joden en Arabieren, inwoners van Israël en Palestijnen, religieuze mensen en atheïsten gezamenlijk in de bussen. Het chauffeurscorps van Egged laat een zelfde rijke diversiteit zien.