Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Hoe lang bestaat EBS?
EBS is opgericht in 2010 en is als vervoerder actief sinds december 2011.

Hoeveel mensen werken er bij EBS?
Bij EBS werken ongeveer 450 mensen.

Hoeveel bussen heeft EBS?
EBS heeft ongeveer 200 bussen. Het merendeel wordt gevormd door moderne streekbussen van Scania met lage vloer en relatief schone motor. Daarnaast gaat het om vergelijkbare bussen, in gelede vorm, ook wel harmonicabussen genoemd. Verder, ook van Scania, luxe semi-touringcarbussen voorzien van een rolstoellift. Tot slot een klein aantal 15-persoons Mercedes bussen en enkele 8-persoonsbusjes voor de drie buurtbusverenigingen.

Waar rijden de bussen van EBS?
EBS verzorgt het openbaar busvervoer in de regio Waterland in opdracht van Stadsregio Amsterdam. Dit is het gebied ten Noorden van Amsterdam en loopt van Amsterdam tot Hoorn in het Noorden en van het Markermeer in het Oosten tot De Rijp en Oostzaan in het Westen. Grootste gemeenten in het gebied zijn de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer.

Hoe komt het dat EBS in de regio Waterland rijdt?
EBS heeft in 2011 de openbare aanbesteding gewonnen van de concessie openbaar vervoer Waterland. Een concessie is een contract tussen een overheid en een openbaar vervoer bedrijf. In dat contract ligt vast aan welke eisen de vervoerder moet voldoen en hoeveel subsidie hij hiervoor krijgt. Als concessiehouder heeft EBS zowel de plicht als het recht om openbaar vervoer in Waterland uit te voeren. Bij overgang van een concessie naar een andere vervoerder gaat het aan de regio verbonden personeel mee over. De ervaring van de mensen die bij EBS werken gaat daardoor veel verder dan het begin van de concessie.

Welke trajecten bedient EBS?
EBS bedient R-net buslijnen vanaf alle belangrijke kernen en wijken in Waterland naar Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuidoost. Ook is er een R-netverbinding naar Amsterdam West. Andere buslijnen vanuit de regio vinden hun bestemming in Amsterdam Noord of verbinden wijken of kernen binnen de regio. Op deze website kunt u alle details vinden.

Wat is R-net?
R-net is een productformule voor R-net is een keurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. Het staat voor betrouwbaar, frequent en comfortabel openbaar vervoer. De treinen, metro’s, trams en bussen van R-net hebben allemaal dezelfde herkenbare rood-grijze uitstraling. In december 2011, gelijk met de start van EBS, startte R-net in de regio Amsterdam. Het doel is om in 2028 door de hele Randstad hetzelfde, herkenbare hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden. Op de R-net voertuigen is wel duidelijk vermeld welk bedrijf de betreffende buslijn uitvoert. Ook chauffeurs op R-net lijnen zijn herkenbaar als werknemers van, in ons geval, EBS.

Zijn alle EBS-bussen onderdeel van R-net?
Alle EBS-bussen die ingezet worden op de buslijnen naar Amsterdam CS, Amsterdam West en Amsterdam Zuidoost zijn onderdeel van R-net. De bussen naar Zuidoost worden ook wel Bizzliners genoemd. Op andere buslijnen naar Amsterdam Noord en binnen Waterland zet EBS geen R-netbussen in, maar bussen in de eigen, gele, huisstijl.

Wat zijn Bizzliners?
Op de buslijnen naar Amsterdam Zuidoost zet EBS luxe touringcars in, met veel comfort en chique uitstraling. Aangezien deze bussen mensen naar werkgebieden in Amsterdam brengen is gekozen voor de naam Bizzliner. Als onderdeel van het R-net netwerk zijn deze bussen ook in de rood-grijze kleuren van R-net uitgevoerd.

Waarom zijn overige EBS-bussen geel?
Bij de start van EBS is de huisstijl bepaald. Een aantal varianten is voorgelegd aan reizigersvertegenwoordigers. De gele bussen vielen het best in de smaak en daarvoor is dan ook gekozen.

Hoe komt het dat EBS het openbaar vervoer in Waterland verzorgt?
In 2011 won EBS de Europese Aanbesteding van de concessie voor het openbaar vervoer in Waterland. Een concessie is een contract tussen de vervoerder (concessiehouder) en de overheid (concessieverlener/opdrachtgever) die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de betreffende regio. In dit contract worden de omvang en looptijd beschreven. Verder staan de eisen aan de uitvoering hierin en bepalingen ten aanzien van de subsidie die verstrekt wordt.

Wie is de opdrachtgever van EBS?
Stadsregio Amsterdam is opdrachtgever van EBS in Waterland. Ook wel concessieverlener genoemd. De stadsregio is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten, waaronder de gemeenten in het concessiegebied Waterland.

Tot wanneer loopt de concessie Waterland?
De concessie is gegund voor de duur van acht jaar, dus tot december 2019, met een verlengingsoptie van twee jaar. Deze verlening is toegekend in 2015.

Waaruit blijkt of EBS een hoogwaardige dienstverlening levert?
EBS heeft elk jaar een hoge score gekregen in het onafhankelijke landelijke klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek, de OV klantenbarometer, wordt in opdracht van alle regionale overheden uitgevoerd. Als algemeen cijfer scoorde EBS gemiddeld een 7,7 in de eerste drie concessiejaren, terwijl het gemiddelde cijfer in Nederland in die periode op 7,4 lag. Ook op de onderliggende aspecten die in dit onderzoek gemeten worden scoort EBS steeds goed. Het afgelopen jaar kreeg EBS de hoogste score met een 7,9.

Heeft EBS een aandeelhouder?
De enig aandeelhouder van EBS is Egged Holding. Egged Holding heeft ook andere activiteiten: Egged is al langer actief in Polen, waar dochter Mobilis openbaar vervoer verricht met ongeveer 1.500 bussen. Ook is Egged actief met zz 100% zero-emissie trolleybussen in Bulgarije. Zie ook de Egged Europe website

Is de dienstverlening van Egged beschikbaar voor alle bevolkingsgroepen? 
Ja, de bussen van Egged zijn beschikbaar voor alle bevolkingsgroepen. Egged is een internationaal, multi-cultureel bedrijf. Alle bevolkingsgroepen maken gebruik van de diensten van Egged ongeacht huidskleur, geslacht, religie of gender. Bijvoorbeeld in Israël zitten Joden en Arabieren, inwoners van Israël en Palestijnen, religieuze mensen en atheïsten gezamenlijk in de bussen. Het chauffeurscorps van Egged laat een zelfde rijke diversiteit zien.

Heeft EBS de ambitie verder te groeien in Nederland?
Ja, EBS heeft de ambitie verder te groeien. Sinds 2014 heeft EBS dan ook deelgenomen aan meerdere aanbestedingen van andere openbaar vervoer concessies. Daarnaast wil EBS groeien in Waterland door daar meer klanten aan zich te binden.

Hoeveel reizigers vervoert EBS in Waterland?
Op een drukke dag stappen er ongeveer 40.000 mensen in bij EBS.

Wie maken er gebruik van de bussen van EBS?
Anders dan in het streekvervoer in veel delen van Nederland maken in Waterland vooral forensen gebruik van het openbaar vervoer. Het overgrote deel van hen werkt in Amsterdam. Scholieren en studenten maken ook veel gebruik van de dienstverlening van EBS. Verder wordt de bus in Waterland voor allerlei sociale en vrije tijd doeleinden gebruikt. Reizigers van buiten de regio maken gebruik van de bussen van EBS om toeristische trekpleisters als Volendam en Marken te bezoeken. EBS vervoert naast binnenlandse bezoekers toeristen vanuit de hele wereld.

Wat maakt dat in Waterland het aandeel van forensen zo hoog is?
Forensen in Waterland kiezen vaak voor de bus, ook al beschikken ze wel over een auto. In vergelijk met de auto is een rit met de bussen van EBS vaak een alternatief dat minder tijd kost. Daarnaast is er met name in veel plekken in Amsterdam weinig gelegenheid om te parkeren, of kost dit veel geld.

Hoe kan het dat de bus sneller is dan de auto?
EBS-bussen maken gebruik van aparte busbanen. Hierdoor kunnen zij wel doorrijden naast de wegen waar dagelijks files staan. Op kruispunten zijn verkeerslichten bovendien zo ingesteld dat ze bussen prioriteit geven. Hierdoor ontstaat een optimale doorstroming.