Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Hoe lang bestaat EBS?
EBS is opgericht in 2010 en is als vervoerder actief sinds december 2011. 

Hoeveel mensen werken er bij EBS?
Bij EBS werken ongeveer 2000 mensen, verspreid over 14 vestigingen* 

Hoeveel bussen heeft EBS?
EBS heeft meer dan 700 bussen*. Het merendeel wordt gevormd door moderne streekbussen, waarvan een groot deel zero-emissie (elektrisch) is. Naast grote bussen rijdt EBS ook met een aantal 15-persoons bussen en enkele 8-persoonsbusjes voor onder andere de flexbussen en buurtbusverenigingen.

Waar rijden de bussen van EBS?
EBS verzorgt het openbaar busvervoer in vier concessies:

  • In de regio Zaanstreek-Waterland rijden we sinds december 2023, in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam (VRA).
    Van 2011 tot eind 2023 reden we alleen in Waterland. Waterland is het gebied ten Noorden van Amsterdam (van Amsterdam tot Hoorn in het Noorden en van het Markermeer in het Oosten tot De Rijp en Oostzaan in het Westen). De Zaanstreek is een streek ten noorden van het Noordzeekanaal. Het omvat onder andere de stad Zaandam en de dorpen Assendelft, Jisp, Koog aan de Zaan, Krommenie, Krommeniedijk, Markenbinnen, Oostzaan, Oostknollendam, Westknollendam, Westzaan, Wormer, Wormerveer en Zaandijk.
  • In Voorne-Putten & Rozenburg rijden we sinds 2018 in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).
  • In Haaglanden streek rijden we sinds augustus 2019, ook in opdracht van de MRDH. Het betreft het streekvervoer rond Den Haag, inclusief de stadsdiensten van Delft en Zoetermeer.
  • In IJsselmond rijden we sinds december 2022 onder de merknaam RRReis, in opdracht van de Provincies Overijssel. Gelderland en Flevoland. We rijden in Noord-Veluwe en Salland. Sinds eind 2023 is ook IJsselmond (stadsdienst Lelystad, het streekvervoer in Flevoland en Noordwest-Overijssel) toegevoegd.

Waarom rijdt EBS in deze concessies?
We hebben onze concessies gewonnen door de meest gunstige bieding aan te leveren bij de aanbesteding. Het openbaar vervoer in Nederland wordt per vervoersgebied (concessie) aanbesteed conform de richtlijnen voor Europese Aanbestedingen. Een concessie is een contract tussen de vervoerder (concessiehouder) en de overheid (concessieverlener/opdrachtgever) die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de betreffende regio. In dit contract worden de omvang en looptijd beschreven. Verder staan de eisen aan de uitvoering hierin en bepalingen ten aanzien van de subsidie die verstrekt wordt.

Wie is de opdrachtgever van EBS?
In Zaanstreek-Waterland is dat de Vervoerregio Amsterdam (VRA). In Voorne-Putten & Rozenburg en in Haaglanden is Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) de opdrachtgever. In IJssel-Vecht zijn dat de Provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Tot wanneer lopen de verschillende concessies?

  • Waterland: december 2023- tot december 2033/38. 
  • Voorne-Putten & Rozenburg: december 2018 – december 2028
  • Haaglanden Streek: augustus 2019 – december 2030  
  • IJssel-Vecht: december 2022 - december 2035

Heeft EBS de ambitie verder te groeien in Nederland?
Ja, EBS heeft de ambitie verder te groeien in Nederland . We nemen daarom deel aan aanbestedingen van openbaar vervoer concessies. Daarnaast streven we naar reizigersgroei in al onze concessies.

Hoeveel reizigers vervoert EBS?
Er reizen gemiddeld ca.1 miljoen mensen per week met onze bussen*.

Waaruit blijkt of EBS een hoogwaardige dienstverlening levert?
We hebben tot dusver elk jaar een hoge score gekregen in het onafhankelijke landelijke klanttevredenheidsonderzoek: de OV klantenbarometer. Deze wordt in opdracht van alle regionale overheden uitgevoerd. In 2023 kreeg EBS gemiddeld een 7,8.

Is EBS een Nederlands vervoerbedrijf?
Ja, EBS is een Nederlands vervoerbedrijf. We zijn onderdeel van Egged Europe, dat weer onderdeel is van de Egged Group. Egged Europe is actief in Nederland (EBS) en in Polen (Mobilis). Egged Group is een internationaal openbaarvervoerbedrijf, gevestigd in Israël.

Heeft EBS een aandeelhouder?
De enig aandeelhouder van EBS is Egged Holding. 

Is de dienstverlening van Egged beschikbaar voor alle bevolkingsgroepen? 
Ja, Egged is een openbaarvervoerbedrijf en de bussen zijn beschikbaar voor alle bevolkingsgroepen. Egged is een internationaal, multicultureel bedrijf. Alle bevolkingsgroepen maken gebruik van de diensten van Egged ongeacht huidskleur, geslacht, religie of gender. Bijvoorbeeld in Israël zitten Joden en Arabieren, inwoners van Israël en Palestijnen, religieuze mensen en atheïsten gezamenlijk in de bussen. Het chauffeurscorps van Egged laat een zelfde rijke diversiteit zien.
 

* peildatum maart 2024