Regels voor rolstoelen, rollators, kinderwagens en fietsen

Al onze bussen hebben een speciale rolstoelplek. Ook zijn de meeste haltes verhoogd voor een gelijkvloerse instap en zijn alle bussen lagevloerbussen. De Buurtbus heeft een elektrische oprijplaat die de chauffeur kan bedienen.

Regels voor vervoer rolstoelen, rollators enz.

Het is belangrijk dat we onze reizigers altijd veilig kunnen vervoeren. Daarom hanteren we de volgende regels:

  • Er mogen maximaal 1 rolstoel, 2 rollators of 2 kinderwagens/buggy's uitgeklapt in de daartoe aangewezen ruimte staan (het "balkon").
  • Reizigers met een kinderwagen, buggy of rollator moeten plaatsmaken voor een reiziger met rolstoel. Rolstoelgebruikers hebben altijd voorrang op het gebruik van deze plaats. Daarna volgen reizigers met een rollator en daarna reizigers met een kinderwagen/buggy of vouwfiets.

Veilig gebruik en parkeren van rolstoelen

Reizigers met een rolstoel zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig parkeren van de rolstoel in de aangewezen ruimte (op de rem zetten, gebruik van de aanwezige bevestigingsmiddelen, e.d.).

Voorwaarden vervoer rolstoel

  • Voor het vervoer van een rolstoel in onze bussen gelden de Europese richtlijnen.
  • De rolstoel is niet groter dan 120 cm lang, 70 cm breed en 109 cm hoog.
  • Het gezamenlijk gewicht van de rolstoel + passagier is niet meer dan 250 kilo.
  • Scootmobiels zijn in de bus niet toegestaan.

Veilig gebruik en parkeren van rollators

Reizigers met een rollator zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig parkeren van de rollator in de aangewezen ruimte (op de rem zetten etc.)

Veilig gebruik en parkeren van kinderwagens/buggy's

De ouders/begeleiders van kinderen in kinderwagens/buggy's zijn ervoor verantwoordelijk dat kinderen veilig in hun kinderwagen of buggy zitten. Zij dienen naast de kinderwagen of buggy te blijven staan.

Vouwfietsen

Het meenemen van een VOUWfiets is toegestaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De gordel van de rolstoelplek moet gebruikt worden om de vouwfiets vast te zetten. Uiteraard hebben rolstoelen en rollators voorrang (zie hierboven). Als de gordel niet beschikbaar is, is het de verantwoordelijkheid van de passagier om de fiets veilig te vervoeren, zonder andere passagiers te hinderen. Of het gezien de omstandigheden veilig gebeurt/kan gebeuren, is uiteindelijk aan de chauffeur om te beoordelen.

NB: het meenemen van gewone fietsen in de bus is niet toegestaan.