Klachtenbehandeling

Tot onze spijt kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kun je ons hierop attent maken. EBS heeft een klachtenprocedure. Daarin staat beschreven hoe je een reactie kunt indienen en hoe wij deze vervolgens behandelen.

Behandeling van je klacht

Je kunt contact opnemen met EBS klantenservice via het online contactformulier of telefonisch.

EBS streeft ernaar om binnen drie werkdagen na ontvangst van je bericht een inhoudelijk antwoord te sturen. Heeft jouw klacht betrekking op een proces-verbaal of op de houding van een Controleur Openbaar Vervoer,? Dan krijg je binnen 30 dagen een inhoudelijk antwoord.

We behandelen je reactie zorgvuldig en reageert altijd op basis van hoor en wederhoor. Je reactie kan dan ook leiden tot een onderzoek bij de afdeling waarop jouw reactie betrekking heeft.

Als we meer tijd nodig hebben voor de behandeling van je reactie, dan krijg je daarover bericht.