Boetes voor reizen zonder geldig plaatsbewijs

Heb je een boete gekregen in de bus? Hier vind je meer informatie over regels en rechten.

De controleur (BOA)

De EBS controleur, herkenbaar aan het BOA insigne, mag volgens de Wet personenvervoer 2000 boetes en proces-verbalen uitschrijven. De bekendste is die voor het reizen zonder geldig vervoerbewijs. Wat de regels zijn waar je je aan moet houden staat beschreven in de Wet personenvervoer 2000 (zie ook besluit personenvervoer 2000) en in de huisregels van EBS.  

Wat zijn de regels voor het opleggen van een boete?

Als je geen geldig vervoerbewijs hebt, ben je in overtreding en krijg je een proces-verbaal van € 50,-(excl. de ritprijs). 
Heb je een OV-chipkaart? Je bent direct bij het betreden van het voertuig verplicht met je OV-chipkaart in te checken. Doe je dit niet, dan ben je in overtreding en kun je een boete/proces-verbaal krijgen. 
In Nederland geldt een identificatieplicht voor iedereen vanaf 14 jaar. Bij zwartrijden in het openbaar vervoer geldt de verplichting tot legitimeren echter al vanaf 12 jaar. De controleur heeft het recht je staande te houden met als doel je identiteitsgegevens te vragen ter afhandeling van het proces-verbaal.
Het proces-verbaal bestaat uit een boete van € 50,- en een ritprijs. Op vertoon van een proces-verbaal mag je je rit bij EBS afmaken.

Proces-verbaal

Wanneer een EBS controleur een overtreding constateert kan die, net als de politie, een proces-verbaal uitschrijven. De controleur houdt rekening met de feiten en de omstandigheden voordat hij of zij een proces-verbaal uitschrijft. Je kunt uitsluitend schriftelijk bezwaar maken, als je de feiten kunt weerleggen of aannemelijk kunt maken dat er relevante omstandigheden zijn waar de controleur geen rekening mee heeft gehouden.
 

Omstandigheden die NIET relevant zijn voor het weerleggen van een proces-verbaal:

  • Eerst je OV-chipkaart moeten zoeken voordat je incheckt
  • Zeker zijn dat je hebt ingecheckt maar de OV-chipkaart geeft iets anders aan
  • De OV-chipkaart werkte niet

Bezwaar maken tegen een boete?

Als je het niet eens bent met de boete die je hebt opgelegd gekregen, kun je (alleen) schriftelijk bezwaar maken.
Stuur je bezwaar naar:

   EBS Public Transportation bv
   Nieuwe Gouw 8
   1442 LE  Purmerend

Machtiging voor bezwaarschrift

Je kunt iemand machtigen om namens jou een bezwaarschrift in te dienen. In dat geval moet je een machtiging meesturen met het bezwaarschrift. Je kunt daarvoor gebruik maken van het EBS machtigingsformulier. Download hier het machtigingsformulier (pdf)
Alleen met de machtiging is het duidelijk dat iemand anders namens jou mag optreden in de bezwaarschriftprocedure.  Jijzelf EN je gemachtigde moeten de machtiging ondertekenen!

Let op: is de persoon die namens jou een bezwaarschrift instuurt een advocaat? Dan hoef je geen machtiging mee te sturen.