Klachtenbehandeling

Tot onze spijt kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan willen we dat graag weten. In onze klachtenprocedure lees je hoe je een reactie kunt indienen en hoe wij deze behandelen.

Klachtprocedure bij EBS

Waar kun je je klacht indienen?
Neem contact op met onze klantenservice.

Wanneer krijg je een reactie?
We proberen altijd om binnen drie werkdagen na ontvangst van je bericht een inhoudelijk antwoord te sturen. Gaat je klacht over een proces-verbaal, of over een Controleur Openbaar Vervoer? Dan krijg je binnen 30 dagen een inhoudelijk antwoord.

We behandelen je reactie zorgvuldig en reageren altijd op basis van hoor en wederhoor. Je reactie kan dan ook leiden tot een onderzoek bij de afdeling waarop je reactie betrekking heeft.Als we meer tijd nodig hebben voor de behandeling van je reactie, dan krijg je daarover bericht.

Niet eens met het antwoord van EBS?

Ben je het niet eens met de uitkomst van je klachtbehandeling door EBS? Dan kun je vanaf 1 januari 2023 contact opnemen met het Klachtenloket Openbaar Vervoer of de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

Het Klachtenloket Openbaar Vervoer kan bemiddelen bij de klacht of vraag. Het Klachtenloket Openbaar Vervoer is te bereiken op www.klachtenloket-openbaarvervoer.nl. Mocht de klacht niet worden opgelost bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer dan kan een geschil worden ingediend bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.

De Geschillencommissie Openbaar Vervoer lost geschillen op door middel van een bindende uitspraak. Je dient hiervoor de vraag of klacht wel eerst aan EBS te hebben voorgelegd. De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen tussen de €25 en €152,50. Klik hier voor de website van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer.