Restitutie

Voor onterecht afgeschreven saldo

Is er een te hoog bedrag van je OV-chipkaart afgeschreven voor een rit? Of is een transactie van een verkoop- en oplaadautomaat verkeerd gegaan? Je kunt restitutie aanvragen.Hier lees je meer over de voorwaarden.

Hoe vraag je restitutie aan?

Je kunt restitutie hier online aanvragen. Je kunt ook een papieren formulier downloaden en opsturen.
Let erop dat het restitutieverzoek volledig en juist is ingevuld.  EBS behoudt zich het recht voor om een foutieve of incomplete aanvraag te retourneren dan wel te annuleren.

Voorwaarden restitutie

  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan uitgekeerde restitutie.
  • EBS geeft geen geld terug als je verzoek betrekking heeft op een gebeurtenis bij een andere vervoerder.
  • Een restitutieaanvraag dient binnen 6 maanden door EBS te zijn ontvangen.
  • Door ondertekening van het papieren restitutieformulier of het invullen van het digitale formulier verklaar je het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Met het indienen van een restitutie wordt aan EBS toestemming gegeven om de transacties te controleren om de rechtmatigheid van de aanvraag te onderzoeken.
  • EBS bewaart deze gegevens maximal 18 maanden na ontvangst van de aanvraag.