Persberichten

EBS gecertificeerd voor PSO trede 2

Het busbedrijf EBS zet zich in voor een duurzame inzet van de medewerkers. EBS startte in 2020 een certificeringstraject. Het ging er eerst om te weten met welke stappen (eerst) trede 1 op de PSO-prestatieladder bereikt kon worden. Al snel werd duidelijk dat het EBS-beleid naar de PSO-maatstaven al heel sociaal was. Het gevolg hiervan is dat EBS direct binnenkomt op de prestatieladder en zelfs op trede 2. 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een kwaliteitskeurmerk dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. De registratie is gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het certificeringstraject kent 3 treden die kunnen worden toegekend aan bedrijven die zich inzetten voor sociaal en duurzaam ondernemen en verantwoord werkgeverschap.  
Nicolette Szecsenyi, manager HR bij EBS: “In onze concessie Waterland zijn we al enige jaren intensief bezig om mensen met een arbeidsbeperking te herplaatsen, bij voorkeur in de eigen functie met aanpassingen, of in een andere functie. Voor onze ‘nieuwere’ concessies, in Haaglanden en Voorne-Putten & Rozenburg hebben we meteen dezelfde werkwijze geïntroduceerd. Zo konden we direct trede 2 behalen, dat is een mooie prestatie.”  
 
Op 16 december 2020 werd het behalen van het certificaat feestelijk en virtueel gevierd met de opdrachtgevers Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA). Igor Bal, portefeuillehouder OV van MRDH: ‘Het is heel fijn om te zien dat EBS dit zo snel heeft behaald. Natuurlijk schrijven we als concessieverlener hier mooie dingen over in bestekken, maar daarmee ben je er nog niet. Dat EBS zo snel al PSO-gecertificeerd is, is zo tegen het eind van het jaar een mooie bekroning op veel hard werken. Ook vanuit mijn rol als wethouder Werk en Inkomen ben ik blij met de positieve rol die EBS hiermee speelt op de regionale arbeidsmarkt.” 
“We zijn er enorm trots op dat we deze mijlpaal hebben behaald,” zegt Wim Kurver, CEO van EBS. “Maar het gaat ons er vooral om dat we hiermee aantonen dat we stappen zetten met sociaal ondernemen. We willen een goede werkgever zijn en blijven.” 
Thea de Vries, Secretaris-Directeur van Vervoerregio Amsterdam wil in de eerste plaats EBS feliciteren: “In één keer naar trede 2, dat zegt veel over EBS”. Daarnaast maakt De Vries ook de brug naar het inclusiviteitsbeleid van Vervoerregio Amsterdam: “In het beleidskader Inclusieve Mobiliteit maakt de Vervoerregio Amsterdam zich sterk voor een toegankelijker en inclusiever vervoersysteem. Dat EBS, als één van de grote uitvoerders in onze regio, het goede voorbeeld geeft sluit daar goed bij aan. ” 
Voor de certificering heeft EBS samengewerkt met Extend. Szecsenyi: “Extend adviseert en ondersteunt ons bij inclusief ondernemen. Wij delen deze visie: Er met elkaar voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking in het arbeidsproces kunnen blijven.” 

Over EBS  
EBS voert het openbaar vervoer uit in drie regio’s op basis van in openbare aanbesteding gegunde concessies. Voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag bedient EBS de busreizigers in Voorne-Putten en Rozenburg en in de regio rond Den Haag, inclusief de steden Delft en Zoetermeer. In de regio Waterland, met gemeenten als Purmerend en Edam-Volendam verzorgt EBS het openbaar vervoer namens Vervoerregio Amsterdam.