Op naar schoon, emissieloos openbaar vervoer

Schoon, stil en energiezuinig

EBS rijdt in de metropoolregio Rotterdam Den Haag met emissieloze bussen. Die zijn stil, energiezuinig én schoon. 

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen een regio waar je prettig kunt wonen en werken. Nu en in de toekomst. Dat vraagt om schoon, stil en energiezuinig vervoer. De ambitie is om de uitstoot van CO2 door het verkeer in 2025 met 30 procent te verminderen ten opzichte van 2016. Er worden daarom allerlei maatregelen genomen om deze ambitie te realiseren.

In Delft en Zoetermeer is EBS al gestart met het rijden met elektrische bussen. Ook de RET en HTM hebben een aantal elektrische bussen. Eind 2019 was in de metropoolregio ongeveer 15% van het openbaar busvervoer vrij van CO2-uitstoot. Uiteindelijk moeten in 2030 àlle bussen emissieloos rijden.

Lees meer op de website van de MRDH  en bekijk de video>>