Nieuwe dienstregeling Haaglanden

Vanaf 3 januari 2021

Op 3 januari 2021 verandert de dienstregeling van de meeste EBS- buslijnen in Haaglanden. Kijk hier wat er voor jou verandert.

Door Corona is het aantal reizigers in het openbaar vervoer sterk gedaald. Ook in 2021 zal het aantal reizigers ver achterblijven in vergelijking met de situatie vóór Corona. Vervoerbedrijven passen hun dienstregeling daarom aan. Ook in Haaglanden start EBS op 3 januari met een afgeslankte dienstregeling.

De aanpassingen zijn noodzakelijk, omdat minder reizigers leidt tot minder inkomsten voor vervoerders. De aanpassingen zijn daarnaast ook mogelijk, omdat er veel minder mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. In de praktijk betekent dit vooral dat er straks minder vaak een bus rijdt op lijnen met (nu nog) hoge frequenties. Verder vervalt de route Delft – Rotterdam The Hague Airport van lijn 37, net als de gehele lijn 74. De lijnen 32, 33, 42, 46, 53 en 144 gaan een andere route rijden; lijn 50 rijdt straks alleen nog in de spits. De lijnen 44, 53 144 en 284 veranderen niet.

Achtergrond aanpassingen

In 2020 heeft de Rijksoverheid de OV-bedrijven deels gecompenseerd voor de lagere inkomsten uit kaartverkoop. Het OV kon daardoor blijven rijden, maar vervoerders bleven wel met een fors verlies zitten. Om te voorkomen dat dit in 2021 opnieuw gebeurt, is afgesproken dat vervoerders in 2021 hun kosten reduceren, onder meer door minder bussen te laten rijden. 
De aanpassingen worden doorgevoerd in goed overleg met de opdrachtgever Metropool Rotterdam Den Haag. Daarbij heeft EBS haar uiterste best gedaan om reizigers zoveel mogelijk te ontzien en belangrijke verbindingen zoveel mogelijk intact te laten. EBS rekent erop dat reizigers begrip zullen hebben voor deze noodzakelijke aanpassingen. Uiteraard blijft EBS service verlenen, zoals de vervoerder dat in de afgelopen lastige periode steeds is blijven doen. EBS hoopt dat deze crisissituatie weer snel voorbij is, dat het aantal reizigers dan weer toeneemt en de dienstverlening weer kan worden uitgebreid. 
 

Wijzigingen per buslijn

Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen per buslijn. Bekijk hier de tabellen met de vertrektijden per lijn vanaf 3 januari.


Lijn 30    Zoetermeer    Rijswijk - Naaldwijk   
Op werkdagen gaat lijn 30 in de spits 4x per uur rijden (in plaats van 6x).  In de daluren (op werkdagen) rijdt de bus dan 2x per uur (in plaats van 4x).

Lijn 31    Den Haag Leyenburg    's-Gravenzande - Hoek van Holland   
Op werkdagen rijdt de bus in de spits straks tussen Den Haag en 's-Gravenzande terug 3x per uur (in plaats van 6x).

Lijn 32    Delft    Naaldwijk - 's-Gravenzande     
In 's-Gravenzande verandert de route van lijn 32. Vanuit Naaldwijk rijdt lijn 32 heen en terug via de Kon. Julianaweg naar het nieuwe eindpunt bij halte De Brug. Haltes Beukenlaan, Naaldwijkseweg en Langestraat vervallen. Bij  halte Naaldwijkseweg en Langestraat stopt buslijn 31; reizigers naar deze haltes kunnen overstappen op halte De Brug. 
Op werkdagen rijdt lijn 32 in de ochtendspits 4x per uur tussen Naaldwijk en Delft (in plaats van 6x per uur). Tussen 's-Gravenzande en Naaldwijk verandert de frequentie niet. 

Lijn 34    Maassluis    Naaldwijk - Monster     
Op zaterdag gaat de frequentie van lijn 34 over de gehele dag terug van 2x naar 1x per uur.

Lijn 37    Den Haag Leyenburg    Delft - Rotterdam Airport   
De route van lijn 37 tussen station Delft en Rotterdam Airport vervalt. Reizigers vanuit Delft naar Rotterdam Airport kunnen reizen via Rotterdam Centraal.

Lijn 42    Wassenaar    Voorschoten   
In Wassenaar zal lijn 42 heen en terug dezelfde route gaan rijden. Vanaf Voorschoten rijdt lijn 42 de huidige route tot en met de halte Starrenburglaan. Vanaf daar rijdt de bus terug naar Voorschoten via dezelfde route. De halte Johan de Wittstraat vervalt voor lijn 42. Alternatieve halte: van Oldebarneveldweg. 
Op werkdagen rijdt lijn 42 in de spits voortaan 2x per uur ( in plaats van 4x.

Lijn 43    Den Haag Centraal    Wassenaar - Leiden Centraal     
In Leiden gaat lijn 43 via de Plesmanlaan rijden. Haltes Universiteitsterrein, Trambaan, Zernikedreef en Darwinweg komen voor lijn 43 te vervallen. Reizigers kunnen op deze haltes gebruik blijven maken van de lijnen van Arriva. Op de Plesmanlaan stopt lijn 43 dan bij de haltes: Bio Science Park-Oost, Verbeekstraat en Naturalis. Reizigers met bestemming Science Park kunnen ook op deze haltes uitstappen. Doorgaande reizigers naar Leiden Centraal krijgen zo een snellere reis.

Lijn 44    Den Haag Centraal    Wassenaar         
Geen wijzigingen

Lijn 45    Den Haag Centraal    Voorschoten - Leiden Centraal       
EBS gaat alle ritten op deze lijn rijden. Er rijden vanaf 3 januari dus geen Arrivabussen meer op deze lijn.

Lijn 46    Den Haag Centraal    Leidschendam - Voorschoten     

In Voorschoten verandert de route van lijn 46. Vanaf Leidschendam gaat de lijn vanaf de Veurseweg via de Karel Doormanlaan, Generaal Spoorlaan en Rouboslaan naar station Voorschoten. De haltes Voorstraat, Centrum, Nieuw Voordorpstraat en Vlietwijk komen voor lijn 46 te vervallen. Bij halte Voorstraat en Centrum stopt nog wel buslijn 45. Bij haltes Nieuw Voordorpstraat en Vlietwijk stopt buslijn 5 van Arriva. Op de nieuwe route stopt buslijn 46 bij de haltes: Jan van Hooflaan, Foreschate en station Voorschoten. 

Lijn 50    Zoetermeer    Rijswijk   
Op werkdagen in de spits rijdt buslijn 50 voortaan 2x per uur (in plaats van 4x). Tussen de ochtend- en avondspits rijdt lijn 50 niet meer. Reizigers kunnen dan gebruik maken van lijn 30 tussen Zoetermeer en Rijswijk.

Lijn 51    Delft    Rijswijk - Den Haag Grote Markt     
In Rijswijk gaat lijn 51 via de Muziekbuurt rijden. De halte In de Bogaard op de Churchilllaan komt daarmee voor lijn 51 te vervallen. Reizigers kunnen op station Rijswijk overstappen op lijn 17 en 30. In de Muziekbuurt krijgt lijn 51 twee nieuwe haltes: Harpsingel en Klaroenstraat.

Lijn 53    Delft    Rijswijk         
Geen wijzigingen

Lijn 60    Delft Station    Nootdorp       
In Nootdorp wordt lijn 60 doorgetrokken naar metrostation Nootdorp. Nieuwe haltes zijn Weidevogellaan, Laan van Nootdorp (alleen richting metrostation Nootdorp), Station Ypenburg, Gildeweg en metrostation Nootdorp. Op zaterdag overdag rijdt lijn 60 voortaan 2x per uur (in plaats van 4x)

Lijn 61    Delft Station    Kuyperwijk     
Op zaterdag overdag rijdt lijn 61 voortaan 2x per uur (in plaats van 4x)

Lijn 62    Delft Station    Delfgauw   
Op zaterdag overdag rijdt lijn 62 voortaan 2x per uur (in plaats van 4x)

Lijn 63    Delft Station    Delftsehout   
Op zaterdag overdag rijdt lijn 60 voortaan 2x per uur (in plaats van 4x). Op werkdagen in de vakantie rijdt de lijn voortaan ook 2x per uur.

Lijn 64    Delft Station    Tanthof     
Op werkdagen in de spits rijdt lijn 64 voortaan 4x per uur (in plaats van 8x). Op zaterdag overdag 2x per uur.

Lijn 69    Delft Station    TU - Technopolis   
Op werkdagen in de spits rijdt lijn 69 voortaan 4x per uur (in plaats van 8x). 

Lijn 70    Zoetermeer Centrum West    Noordhove     
Op werkdagen in de spits rijdt lijn 70 voortaan 4x per uur (in plaats van 6x).  Op zaterdag overdag rijdt de bus dan 2x per uur.

Lijn71    Zoetermeer Centrum West    Rokkeveen - Station Lansingerland     
Lijn 71 gaat vanuit Rokkeveen naar station Lansingerland rijden. Na de halte Kleurlaan rijdt de bus dan via de haltes Rokkeveenseweg Zuid, Bastionhotel en Zilverstraat naar station Lansingerland. De gehele route wordt heen en terug gereden. Het traject tussen Dorp en Rokkeveen vervalt en daarmee vervallen ook de haltes Julianalaan, Frederik Hendriklaan en Sportcentrum Driesprong. Station Oost blijft bereikbaar met RET-lijn 170.

Lijn 72    Zoetermeer Centrum West    Rokkeveen   
Lijn 72 wordt opgeheven, de route tussen Kleurlaan en Centrum West via station Zoetermeer wordt opgenomen in de route van lijn 71.

Lijn 73    Zoetermeer Centrum West    Station Lansingerland         
Geen wijzigingen. Buslijn 71 en 72 rijden niet meer tussen Centrum West en Dorp. Reizigers kunnen gebruikmaken van buslijn 73.

Lijn 74    Zoetermeer Centrum West    Lansinghage     
Lijn 74 wordt opgeheven. Reizigers tussen Centrum West en Lansinghage kunnen voortaan gebruik maken van RET-lijn 170.

Lijn 144    Den Haag Centraal    Wassenaar         
Geen wijzigingen

Lijn 284    Delfgauw    Den Haag Ypenburg         
Geen wijzigingen

Lijn 455    Zoetermeer    Delft   
Op werkdagen in de spits rijdt buslijn 455 voortaan 4x per uur ( in plaats van 6x per uur). Omdat de huidige buslijn een snellere Rnet buslijn is geworden, vervallen er een paar haltes: Schoemakersstraat en Koningin Emmalaan in Delft. Van Vuren, B.V. Mol, Nootdorpseweg, Molenlaan en Burg in Pijnacker. Maria Montessorilaan, Houtsingel, en Fonteinbos in Zoetermeer. Bij de genoemde haltes in Zoetermeer (m.u.v. Maria Montessorilaan) komen nog wel andere EBS-buslijnen.

Lijn 456    Den Haag Leyenburg    Naaldwijk - Schiedam   
Op werkdagen in de spits rijdt buslijn 456 voortaan 4 x per uur ( in plaats van 6x per uur).