Reizigers weer heel tevreden met EBS in Haaglanden

Reizigers vinden EBS één van de twee beste vervoerders in Nederland.   

In de laatste maanden van 2021 is in alle delen van het land weer geënquêteerd voor de OV-klantenbarometer. EBS scoorde gemiddeld een 8,1. 

We hebben in al onze regio’s de hoge score van de vorige barometer behouden, of zelfs verbeterd. EBS in Haaglanden kreeg een 8,2. Vergeleken met eerdere rapportcijfers is op bijna alle beoordelingspunten een stijging te zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor actuele reisinformatie. We werken er hard aan om die informatie te blijven verbeteren. Dat geldt ook voor de reisinformatie in de bus.

EBS-directeur Wilko Mol is tevreden met het resultaat: “EBS bestaat inmiddels 10 jaar en we worden opnieuw door onze reizigers beoordeeld als één van de beste OV-bedrijven. We hebben met z'n allen een lastige periode achter de rug. Dat we desondanks zo’n prestatie hebben geleverd vind ik geweldig. Ik ben trots op alle EBS-medewerkers die hier zo keihard voor hebben gewerkt.”  
In 2021 ging het vooral over thuiswerken, quarantaine voor reizigers en medewerkers, mondkapjes in bussen en veel minder reizigers in het OV dan voor corona. Het jaar 2022 begon, door de lockdown, voor EBS zoals 2021 afsloot: met heel weinig reizigers.

Inmiddels zijn de meeste coronamaatregelen afgeschaft. Er geldt geen thuiswerkadvies meer en vanaf deze week hoeft er ook in de bus geen mondkapje gedragen te worden. Dit vertaalt zich nu al in terugkeer van veel reizigers. Mol rekent er dan ook op dit jaar weer meer reizigers te mogen vervoeren. “De uitdaging is nog niet voorbij. Factoren als structureel hybride werken zullen langere tijd en misschien voor altijd gevolgen hebben. Desalniettemin zien we het aantal reizigers nu weer stijgen. Ik zie het als een opdracht om de reiziger ook dit jaar weer een 8-plus ervaring te geven.” 

Over de OV-klantenbarometer
De OV-klantenbarometer is een jaarlijks en landelijk onderzoek naar de tevredenheid van reizigers. Op allerlei onderdelen wordt reizigers gevraagd de reis te beoordelen en er wordt gevraagd om een algemeen oordeel te geven voor de totale reis. De OV-klantbarometer van 2021 is uitgevoerd midden in de coronapandemie. De groep reizigers was in 2021 daarom anders van samenstelling: met o.a. minder forenzen door thuiswerken en minder studenten door online onderwijs. De metingen van 2021 zijn uitgevoerd in het najaar, in plaats van gespreid over het hele kalenderjaar. Er zijn minder vragenlijsten opgehaald in vergelijking met voorgaande jaren.