EBS behaalt trede 2 op de prestatieladder sociaal ondernemen

Duurzame inzet van onze medewerkers

 

In 2020 zijn wij het certificeringstraject gestart. Het ging er eerst om te weten met welke stappen (eerst) trede 1 op de PSO-prestatieladder bereikt kon worden. Al snel werd duidelijk dat ons beleid naar de PSO-maatstaven al heel sociaal was. Het gevolg hiervan is dat wij direct binnenkomen op de prestatieladder en zelfs op trede 2.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een kwaliteitskeurmerk dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. De registratie is gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het certificeringstraject kent 3 treden die kunnen worden toegekend aan bedrijven die zich inzetten voor sociaal en duurzaam ondernemen en verantwoord werkgeverschap.  
Nicolette Szecsenyi, manager HR bij EBS: “In onze concessie Waterland zijn we al enige jaren intensief bezig om mensen met een arbeidsbeperking te herplaatsen, bij voorkeur in de eigen functie met aanpassingen, of in een andere functie. Voor onze ‘nieuwere’ concessies, in Haaglanden en Voorne-Putten & Rozenburg hebben we meteen dezelfde werkwijze geïntroduceerd. Zo konden we direct trede 2 behalen, dat is een mooie prestatie.”  
 
Op 16 december 2020 werd het behalen van het certificaat feestelijk en virtueel gevierd met de opdrachtgevers Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Vervoerregio Amsterdam (VRA). Igor Bal, portefeuillehouder OV van MRDH: ‘Het is heel fijn om te zien dat EBS dit zo snel heeft behaald. Natuurlijk schrijven we als concessieverlener hier mooie dingen over in bestekken, maar daarmee ben je er nog niet. Dat EBS zo snel al PSO-gecertificeerd is, is zo tegen het eind van het jaar een mooie bekroning op veel hard werken. Ook vanuit mijn rol als wethouder Werk en Inkomen ben ik blij met de positieve rol die EBS hiermee speelt op de regionale arbeidsmarkt.” 
“We zijn er enorm trots op dat we deze mijlpaal hebben behaald,” zegt Wim Kurver, CEO van EBS. “Maar het gaat ons er vooral om dat we hiermee aantonen dat we stappen zetten met sociaal ondernemen. We willen een goede werkgever zijn en blijven.” 
Thea de Vries, Secretaris-Directeur van Vervoer Amsterdam wil in de eerste plaats EBS feliciteren: “In één keer naar trede 2, dat zegt veel over EBS”. Daarnaast maakt De Vries ook de brug naar het inclusiviteitsbeleid van Vervoerregio Amsterdam: “In het beleidskader Inclusieve Mobiliteit maakt de Vervoerregio Amsterdam zich sterk voor een toegankelijker en inclusiever vervoersysteem. Dat EBS, als één van de grote uitvoerders in onze regio, het goede voorbeeld geeft sluit daar goed bij aan. ” 
Voor het behalen van deze certificering hebben wij samengewerkt met Extend. Szecsenyi: “Extend adviseert en ondersteunt ons bij inclusief ondernemen. Wij delen dezelfde visie: Er met elkaar voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking in het arbeidsproces kunnen blijven.”