Nieuws, persbericht

Nieuws, persbericht

EBS ondertekent Charter Diversiteit

EBS Public Transportation BV heeft vandaag het Charter Diversiteit ondertekend

EBS Public Transportation BV heeft vandaag, donderdag 29 februari, het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee geven we nadrukkelijk aan dat diversiteit en inclusie voor ons van groot belang zijn en dat we maatregelen nemen om dat te bevorderen.

Wilko Mol (CEO) zette namens EBS zijn handtekening onder het Charter Diversiteit. “Wij zijn een organisatie voor, door en met mensen.”, vertelt Wilko. “We staan als vervoerder midden in de maatschappij en onze organisatie moet die maatschappij weerspiegelen. Om die reden vinden we een divers, inclusief werkklimaat heel belangrijk. Door ondertekening van het charter zetten we die ambitie nu kracht bij.” 

EBS zal diversiteit de komende tijd voortvarend agenderen en stimuleren. Binnen zes maanden na ondertekening leveren we een Plan van Aanpak in, waarin we ons D&I-beleid en -doelen verder omschrijven. Elk jaar zullen we over de voortgang van de doelen rapporteren.
 

 

[FOTO: Wilko Mol, CEO EBS, ondertekent het Charter]