Ontwikkelingen en maatregelen vanaf 2023

Ontwikkelingen en maatregelen vanaf 2023

Eind 2022/begin 2023 werd de concessie IJssel-Vecht met 243 ZE bussen overgenomen. Eind 2023 eindigt de concessie Waterland met dieselbussen. De nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland zal met  100% ZE-bussen gaan rijden. Doordat ZE-bussen aanzienlijk minder energie verbruiken dan dieselbussen, heeft dit een enorme impact op het energieverbruik van EBS. 
ZE-bussen rijden met dezelfde hoeveelheid energie 4 keer zo ver als dieselbussen. Alle stroom voor de bussen wordt ingekocht als groene windstroom van Nederlandse herkomst. Hierdoor daalt de berekende CO2-uitstoot zelfs naar nul. Vervoer per bus wordt zo een van de schoonste en duurzaamste vormen van mobiliteit.

Ontwikkelingen busvloot (medio jaar)

Bustypes202220232024
Diesel1641648
Diesel 8p236367
CNG535353
CNG mild hybrid939393
ZE33267499
Totaal366640720


De nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland start vanuit 2 volledig nieuwe locaties  die voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van duurzaamheid. Het resultaat van deze overgang is dat zowel het energieverbruik als de CO2-uitstoot significant daalt. Op de overige locaties van deze concessie wordt het energieverbruik verder aangepakt.  

Zonnepanelen
Op de nieuwe stallingen van Zaanstreek-Waterland wordt 18.000 m2 aan zonnepanelen en een batterijopslag geplaatst. Hiermee wordt deze concessie voor een deel zelfvoorzienend in stroom en beperken we piekbelasting van het net.
Met alle genomen- en te nemen maatregelen daalt het energieverbruik, op basis van de huidige omvang van 345.000 GJ in 2022 naar 260.000 GJ in 2024 (-25%). Deze besparingen komen overeen met een het gemiddelde jaarverbruik van 2.750 personenauto’s of 18.000 huishoudens. De verwachte totale CO2-uitstoot daalt daarbij van 18.720 tCO2 naar ca. 5.500 tCO2 (-70%).  Dit wordt nagenoeg geheel behaald (69%) door het overstappen van diesel op ZE bussen. Het resterende deel (1%) wordt bereikt door volledig over te stappen op groene stroom. 

Reductiedoelstelling 2024 t.o.v. 2022

Scope 1:   69%
Scope 2: 100%

De buurtbussen die rijden op diesel vormen nog een aandachtspunt. Er zijn momenteel nog geen geschikte elektrische bussen op de markt die door vrijwilligers gereden mogen worden. EBS volgt de ontwikkeling nauwlettend.  
Het EBS wagenpark (servicewagens en aflosauto’s) rijdt op dit moment nog grotendeels op fossiele brandstoffen. Deze voertuigen worden geleidelijk vervangen door ZE-voertuigen waarmee in 2030 het eigen wagenpark volledig ZE zal zijn. 

EBS staat open en neemt actie voor nieuwe samenwerking met andere vervoerders en ketenpartners om haar doelstellingen op gebied van duurzaamheid te realiseren. Het convenant ZE-busvervoer kan worden gezien als het eerste sectorinitiatief. Dit is erop gericht dat er na 2025 geen nieuwe bussen op fossiele brandstof meer instromen. Daarnaast neemt EBS deel aan het sectorinitiatief Werkgebonden Personenmobiliteit. Doel van dit initiatief is na te gaan hoe de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit kan worden geregistreerd en verlaagd. Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties voor Zaanstreek-Waterland is en wordt nauw samengewerkt met ketenpartners als netbeheerder, gemeenten en leveranciers. Met de gekozen oplossingen kan piekbelasting van het net worden beperkt. Voor de toekomst wordt onderzocht hoe dit systeem kan bijdragen aan de balancering van het net.
 

 

logo Co2 prestatieladder