Energieverbruik en CO2 uitstoot EBS in 2022

Energieverbruik en CO2 uitstoot EBS in 2022

Tot 2018 reden de bussen van EBS op fossiele diesel. In 2018 en 2019 stroomden 146 bussen op bio-CNG in bij de concessies Voorne Putten Rozenburg en Haaglanden Streek. Deze bussen verbruiken ongeveer evenveel energie als bussen op diesel, maar stoten 40% minder CO2 (en andere schadelijke stoffen) uit. Daarnaast stroomden in 2018 en 2019 ook de eerste 33 elektrische bussen  in de organisatie.
In de grafieken hieronder is het energieverbruik en de CO2-uitstoot per concessie en per verbruiker in 2022 weergegeven.

Overzicht energieverbruik en CO2-uitstoot
(WTL = Waterland, VPR = Voorne Putten Rozenburg, HGL = Haaglanden streek)

[tekst gaat door onder afbeeldingen]

In 2022 bedroeg het  energieverbruik van EBS ca 345.000 GJ. Hiervan kwam 97% voor rekening van de bussen. Het energieverbruik van bedrijfswagens en locaties viel hierbij in het niet. Het totale energieverbruik veroorzaakte een berekende CO2 -uitstoot van ca 18.720 ton, grotendeels veroorzaakt door de bussen.  Naar scope is de emissie als volgt onderverdeeld:

CO2-emisssie per scope 2022  

 (tCO2)
Scope 1      18500
Scope 2220
Totaal18720