Restitutievoorwaarden

Restitutievoorwaarden

  • Indien het restitutieverzoek niet volledig of foutief is ingevuld behoudt EBS zich het recht voor om de aanvraag te retourneren dan wel te annuleren.
  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan uitgekeerde restitutie.
  • EBS geeft geen geld terug als uw verzoek betrekking heeft op een gebeurtenis bij een andere vervoerder.
  • Een restitutieaanvraag dient binnen 6 maanden door EBS te zijn ontvangen.
  • Door ondertekening van het papieren restitutieformulier, of het invullen van het digitale formulier, verklaar je het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Met het indienen van een restitutie wordt aan EBS toestemming gegeven om de transacties te controleren om de rechtmatigheid van de aanvraag te onderzoeken.
  • EBS bewaart deze gegevens maximal 18 maanden na ontvangst van de aanvraag.