Tussentijds beëindigen abonnementen

Terug naar abonnementen >>

Wil je je abonnement stopzetten vóór de einddatum? Kijk hieronder hoe je dat kunt doen.

Schriftelijk aanvragen

Als je je abonnement tussentijds wilt stoppen, moet je dat altijd schriftelijk aanvragen met de volgende gegevens: 

  • je  naam (voorletters en achternaam)
  • je adres
  • het OV-chipkaart nummer (12 cijfers) waar het abonnement op staat
  • de einddatum van deze OV-chipkaart (dd-mm-jjjj)
  • je volledige IBAN bankrekeningnummer
  • de datum waarop het abonnement stopgezet moet worden

Je kunt je schriftelijke aanvraag indienen door middel van een bericht via ons contactformulier, of door een brief te sturen aan onderstaande adres.

Vermeld in elk geval alle bovenstaande gegevens. Als je het contactformulier gebruikt kun je hiervoor het invulveld 'Uw reactie' gebruiken. Zonder bovenstaande gegevens kunnen wij het abonnement niet beeïndigen!

Klik hier voor het contactformulier.

Of stuur je aanvraag naar

   EBS Public Transportation BV
   Nieuwe Gouw 8
   1442 LE Purmerend

Vanwege maatregelen in verband met het Coronavirus kan de afhandeling van aanvragen per post langer duren dan gebruikelijk. We adviseren je om gebruik te maken van het contactformulier.

Restitutie bij stopzetting

Krijg je geld terug bij stopzetting van je abonnement? Dat hangt onder meer af van hoe lang het abonnement nog doorloopt.

Maandabonnementen

Een maandabonnement kun je alleen beeïndigen als het abonnement niet ouder is dan 2 dagen.

Is het abonnement ouder dan 2 dagen, dan is het niet meer mogelijk restitutie aan te vragen.

Jaarabonnementen

Bij jaarabonnementen is het restitutiebedrag de op het abonnement vermelde prijs, verminderd met 1/10 van de prijs voor iedere hele maand verbruik, gerekend vanaf de ingangsdatum. Lever je in de loop van een maand het jaarabonnement in, dan worden abonnementskosten voor die betreffende maand berekend voor de hele maand.

Om je abonnement tijdig te kunnen stopzetten, moet je aanvraag voor opzegging tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de gewenste stopzetting bij ons binnen zijn.

Voorbeeld:
Je hebt een jaarabonnement met als ingangsdatum de 16e van een maand.
Als je dit jaarabonnement wilt opzeggen, moet je verzoek 5 werkdagen voor de 16e bij ons binnen zijn. Wij zorgen er dan voor dat het abonnement per de 16e wordt beëindigd.

Is je verzoek niet op tijd binnen? Dan kunnen wij het abonnement pas een maand later beëindigen. 

Bij jaarabonnementen wordt € 5,00 administratiekosten in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.