Over EBS

Wij zijn EBS: een ambitieus Nederlands openbaar vervoerbedrijf waarbij de reiziger en kwaliteit voorop staan.

Openbaar vervoer betekent bewegen, verbindingen leggen en verbindingen onderhouden. Meer dan bus alleen. Wij stellen onze reiziger en haar klantreis centraal door makkelijk en snel reizen van deur tot deur te bieden. Reizen is immers geen doel op zich, maar een middel om zo snel mogelijk van je begin- tot eindbestemming te komen. Dit doen wij op een zo duurzaam mogelijke manier. Onze chauffeur is het visitekaartje op de bus, waarbij de reis niet begint en eindigt bij de bushalte. EBS biedt hoogwaardige dienstverlening met een hoge klanttevredenheid als doelstelling en resultaat.

Missie
Mensen zo makkelijk, prettig en snel mogelijk naar hun plek van bestemming brengen op een duurzame manier

Visie
Door de reiziger écht centraal te stellen om een naadloze reis te realiseren, zowel voorafgaand, tijdens als na de reis wil EBS:

 • meer en meer tevreden reizigers doordat zij een uitmuntende klantreis ervaren;
 • trotste medewerkers en partners die het verschil maken voor de reiziger;
 • tevreden opdrachtgevers die hun doelen gerealiseerd zien.

Wij denken mee met onze opdrachtgevers en zijn altijd op zoek naar een nog betere invulling van de maatschappelijke functie van mobiliteit. Door samenwerking met andere vervoerders en mobiliteitsaanbieders en door in te spelen op technologische ontwikkelingen biedt EBS de reiziger steeds een eigentijds product.

Onze ambitie
In 2020 is EBS een top drie OV-bedrijf in Nederland met een gezond rendement en tevreden klanten, opdrachtgevers en medewerkers in minimaal 4 concessies. In die concessies is de dienstverlening steeds beter toegesneden op de (regionale) behoeftes van klanten en opdrachtgevers.

Onze kernwaarden
Een visie op tevreden reizigers alleen zorgt er nog niet voor dat reizigers (en andere stakeholders) daadwerkelijk tevreden zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de hele organisatie er op gericht is om deze visie te realiseren. De basis hiervoor ligt in onze kernwaarden. Die geven niet zo zeer aan wát wij als organisatie doen, maar hoe. En misschien nog wel meer waarom wij het doen. Onze kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie, ze geven houvast voor alle collega’s en houding en gedrag worden erdoor bepaald.

 • Verbinden
  We staan in verbinding met onder andere onze reizigers, collega-vervoerders, werkgevers, (mobiliteit)partners, belangenverenigingen en opdrachtgevers. Als vervoerder kijken we verder dan openbaar vervoer alleen, we hebben immers ook een maatschappelijke functie. Regionaal georiënteerd, met korte lijnen, zit samenwerken in onze genen. Dit geldt niet alleen voor EBS maar ook voor onze ‘moeder’; de coöperatie Egged. Egged betekent in het hebreeuws ‘verbondenheid’ en dit zit sterk verankerd in onze cultuur.
 • Verantwoordelijkheid nemen
  Zeggen wat je doet en doen wat je zegt: de basis van goed openbaar vervoer. Als reiziger moet je ervan op aan kunnen dat de bus je tijdig brengt waar je moet zijn. De opdrachtgever kan erop rekenen dat het concessie naar behoren wordt uitgevoerd. Onder verantwoordelijkheid nemen verstaan wij verder: continu blijven ontwikkelen en leren, kennis delen en blijvend aansluiten op veranderende wensen van klanten, medewerkers, opdrachtgevers en partners.
 • Flexibel en open
  Als regionaal vervoerbedrijf werken wij decentraal en leveren maatwerk in de regio. Ieder gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken, cultuur en zijn eigen wensen en problemen. Die begrijp je het beste als je zelf deel uitmaakt van die regio. Wij leggen de verantwoordelijkheid voor de reis en de beleving van onze klant waar die in onze ogen altijd hoort: zo dicht mogelijk bij de reiziger. Onze korte lijnen zorgen ervoor dat wij snel kunnen schakelen en flexibel zijn: nu en de toekomst. Daarbij zijn we open en transparant over ons handelen. Wij delen onze informatie en maken deze hanteerbaar en transparant voor iedere belanghebbende.
 • Duurzaam handelen
  Duurzaam omgaan met de omgeving en hulpbronnen betekent het zoveel mogelijke recyclen van allerlei materialen en het verantwoord omgaan met schadelijke stoffen. Daarnaast het beperken of zelfs neutraliseren van uitstoot van CO2 en fijnstof. Voor toekomstige ontwikkelingen zet EBS in op voertuigen, onderhoud en bedrijfsvoering met minimale impact op het milieu. Duurzaam omgaan met de omgeving betekent voor EBS ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu gaat om het organiseren van een informatiebijeenkomst voor ouderen, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het aanbieden van stageplekken.

EBS in de regio

Wij verzorgen het openbaar busvervoer in drie concessies:

 • In de regio Waterland rijden we sinds 2011, in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Waterland is het gebied ten Noorden van Amsterdam (van Amsterdam tot Hoorn in het Noorden en van het Markermeer in het Oosten tot De Rijp en Oostzaan in het Westen).Op een doordeweekse dag zijn 40.000 reizigers bij ons te gast die wij met ongeveer 200 bussen vervoeren. Wij werken nauw samen met de Vervoerregio Amsterdam 
 • In Voorne-Putten & Rozenburg rijden we sinds 2018 in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH).Dit gebied ligt vlak onder de Rotterdam en de focus van het lijnennet ligt op de snelle, rechtstreeks R-net verbindingen tussen Spijkenisse, Hellevoetsluis en Brielle. De opdrachtgever is Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • In Haaglanden streek rijden we sinds augustus 2019, ook in opdracht van de MRDH. Het betreft het streekvervoer rond Den Haag, inclusief de stadsdiensten van Delft en Zoetermeer.