Vergoedingsregeling EBS

Reden voor vergoeding: 

1. Wanneer u als gevolg van een volle bus niet binnen 15 minuten (na geplande vertrektijd) mee kunt op een reguliere dienstregelingsrit.

Waterlanddagkaart-Plus
t.wv € 12,50 *

2. Wanneer u meer dan 15 minuten heeft moeten staan ​​in onze bus (nacht- en scholierenlijnen uitgezonderd)

Waterlanddagkaart-Plus
t.wv € 12,50 *

3. Wanneer een bus te vroeg vertrekt van een beginhalte, knooppunt of aansluitpunt.

Waterlanddagkaart-Plus
t.wv € 12,50 *

4. Wanneer bij een ongeplande storing niet binnen 60 minuten vervangend vervoer aanwezig is.

Waterlanddagkaart-Plus
t.wv € 12,50 *

5. Wanneer een gegarandeerde aansluiting (1) niet wordt gehaald.

Waterlanddagkaart-Plus
t.wv € 12,50 *

6. Als na het missen van een gegarandeerde aansluiting (1) niet binnen 20 minuten alsnog aansluitend vervoer kan worden geboden biedt EBS een taxi.
    De klant kan zich hiervoor melden bij de klantenservice. Buiten de openingstijden van de klantenservice kan de klant zelf een taxi bestellen en deze 
    declareren bij EBS.

Taxirit **

7. Er iets niet juist is verlopen bij het gebruik van de OV-chipkaart. Zie ook onder OV-chipkaart. 

Het bedrag dat teveel is afgeschreven ***

Voor alle bovenstaande vergoedingen geldt dat ze worden uitgekeerd

  • tenzij er sprake is van incidenten of calamiteiten.
  • mits de situatie bekend is in de logfiles van de CVL of op andere wijze is vast te stellen door EBS.
  • mits de claim binnen 14 dagen na het voorval is ontvangen

*) U kunt een beroep op een vergoeding doen door een reactie in te dienen bij onze klantenservice. Om deze te kunnen beoordelen vragen we u om uw reactie te voorzien van relevante informatie en tenminste lijnnummer, rijrichting, plaats, datum en tijdstip van de gebeurtenis. Denkt u er aan ook de noodzakelijke contactgegevens in te vullen!

**) EBS vergoedt de taxirit voorzover deze valt binnen de invloedsfeer van de betreffende buslijn. U kunt contact zoeken met onze klantenservice voor het bestellen van een taxi. Buiten openingstijden van de klantenservice kunt u zelf een taxi bestellen en de kosten declareren.

***) U kunt met een restitutieformulier uw claim, binnen 2 maanden, kenbaar maken. Wanneer onze klantenservice aan de hand van de door u ingevulde gegevens vaststelt dat uw claim terecht is keert EBS het bedrag aan u uit.

Gegarandeerde aansluiting (1)
Op knooppunten alleen de laatste aansluiting van de dag.