Klachtenbehandeling

Tot onze spijt kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kun je ons daar attent op maken. EBS heeft een klachtenprocedure waar in staat beschreven hoe je je reactie kunt indienen en hoe wij deze vervolgens behandelen.

Behandeling klachten door EBS

  • Neem contact op met EBS klantenservice via het online contactformulier of telefonisch.
  • EBS streeft ernaar om binnen drie werkdagen na ontvangst van je bericht een inhoudelijk antwoord te sturen.
  • Heeft je klacht betrekking op een proces-verbaal? Of op de houding van een Controleur Openbaar Vervoer? Dan krijg je binnen 30 dagen een inhoudelijk antwoord.
  • EBS behandelt je reactie zorgvuldig en reageert altijd op basis van hoor en wederhoor. Je reactie kan dan ook leiden tot een onderzoek bij de afdeling waarop je  reactie betrekking heeft.
  • Heeft EBS meer tijd nodig voor de behandeling van de reactie, dan krijg je daarover bericht.

Klachtbehandeling door andere instanties

Ben je het oneens met de uitkomst van je klachtbehandeling door EBS? Dan kun je contact opnemen met de volgende onafhankelijke instanties:

OV Ombudsman
De OV Ombudsman kan bemiddelen tussen jou en EBS om tot een oplossing te komen. Kijk op de website van de OV-ombudsman voor meer informatie en contactgegevens.

Geschillencommissie Openbaar Vervoer
Heb je liever een uitspraak over je vraag? Dan kun je het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. 
Je moet de vraag of klacht wel eerst aan EBS hebben voorgelegd. De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen tussen de 25 en 152,50 euro. Je betaalt op voorhand en indien je (deels) in het gelijk wordt gesteld, krijg je je geld (deels) terug.