Boetes voor reizen zonder geldig plaatsbewijs

Een boete gekregen wat nu?

Wat zijn de bevoegdheden van de Controleur BOA?

De EBS controleur, herkenbaar aan het BOA insigne, mag volgens de Wet personenvervoer 2000 diverse boetes/proces-verbalen uitschrijven. De bekendste is die voor het reizen zonder geldig vervoerbewijs. Wat de regels zijn waar u zich aan moet houden wordt duidelijk beschreven in de Wet personenvervoer 2000 en de huisregels van EBS. De huisregels vindt u op onze website. Voor de Wet personenvervoer 2000 verwijzen wij u naar wetten.overheid.nl/BWBR0011470 en voor het besluit personenvervoer 2000 verwijzen wij u naar http://wetten.overheid.nl/BWBR0011982 
 

Wat zijn de regels omtrent het opleggen van een boete?

Als u geen geldig vervoerbewijs heeft bent u in overtreding en krijgt u een proces-verbaal van € 50,-(excl. de ritprijs). 

U bent direct bij het betreden van het voertuig verplicht uw OV-chipkaart in te checken. Doet u dit niet dan bent u in overtreding en kunt u een boete/proces-verbaal krijgen. 

Er geldt in Nederland een identificatieplicht voor iedereen vanaf 14 jaar. Bij zwartrijden in het openbaar vervoer geldt de verplichting tot legitimeren echter al vanaf 12 jaar. 

De controleur heeft het recht u staande te houden met als doel uw identiteitsgegevens te vragen ter afhandeling van het proces-verbaal.

Het proces-verbaal bestaat uit een boete van € 50,-en een ritprijs. Op vertoon van een proces-verbaal mag u uw rit bij EBS afmaken.

Wanneer een EBS controleur een overtreding constateert kan die net als de politie een proces-verbaal uitschrijven. De controleur houdt rekening met de feiten en de omstandigheden voordat deze een proces-verbaal uitschrijft. U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken als u de feiten kunt weerleggen of aannemelijk kunt maken dat er relevante omstandigheden zijn waar de controleur geen rekening mee heeft gehouden.
 

Omstandigheden die niet relevant zijn voor het weerleggen van een proces-verbaal zijn:

Eerst een OV-chipkaart moeten zoeken voordat u incheckt;

Zeker zijn dat u heeft ingecheckt maar de OV-chipkaart geeft iets anders aan;

De OV-chipkaart werkte niet;

Bezwaar maken?

Wanneer u het niet eens bent met de boete die u heeft opgelegd gekregen, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.

Stuur uw bezwaar dan naar:

 

EBS Public Transportation bv

Nieuwe Gouw 8

1442 LE  Purmerend