• A
 • A
 • A

Onze ambities en kernwaarden

Onze ambitie

We willen behoren tot de top drie van Nederlandse OV-bedrijven. Met een gezond rendement en tevreden klanten, opdrachtgevers en medewerkers in minimaal 4 concessies. In die concessies willen we onze dienstverlening steeds beter toesnijden op de (regionale) behoeftes van klanten en opdrachtgevers.

Onze kernwaarden

Een visie op tevreden reizigers alleen zorgt er nog niet voor dat reizigers (en andere stakeholders) daadwerkelijk tevreden zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de hele organisatie er op gericht is om deze visie te realiseren. De basis hiervoor ligt in onze kernwaarden. Die geven niet zo zeer aan wát wij als organisatie doen, maar hoe. En misschien nog wel meer waarom wij het doen. Onze kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie, ze geven houvast voor alle collega’s en houding en gedrag worden erdoor bepaald.

 • Verbinden
  We staan in verbinding met onder andere onze reizigers, collega-vervoerders, werkgevers, (mobiliteit)partners, belangenverenigingen en opdrachtgevers. Als vervoerder kijken we verder dan openbaar vervoer alleen, we hebben immers ook een maatschappelijke functie. Regionaal georiënteerd, met korte lijnen, zit samenwerken in onze genen.
  Dit geldt niet alleen voor EBS, maar ook voor onze ‘moederorganisatie’; de coöperatie Egged. Egged betekent in het hebreeuws ‘verbondenheid’ en dit zit dan ook sterk verankerd in onze bedrijfscultuur.
 • Verantwoordelijkheid nemen
  Zeggen wat je doet en doen wat je zegt: de basis van goed openbaar vervoer. Als reiziger moet je ervan op aan kunnen dat de bus je tijdig brengt waar je moet zijn. De opdrachtgever kan erop rekenen dat het concessie naar behoren wordt uitgevoerd. Onder verantwoordelijkheid nemen verstaan wij verder: continu blijven ontwikkelen en leren, kennis delen en blijvend aansluiten op veranderende wensen van klanten, medewerkers, opdrachtgevers en partners.
 • Flexibel en open
  Als regionaal vervoerbedrijf werken wij decentraal met regionale focus. Ieder gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken, cultuur en zijn eigen wensen en problemen. Die begrijp je het beste als je zelf deel uitmaakt van die regio. Wij leggen de verantwoordelijkheid voor de reis en de beleving van onze klant waar die in onze ogen altijd hoort: zo dicht mogelijk bij de reiziger. Onze korte lijnen zorgen ervoor dat wij snel kunnen schakelen en flexibel zijn: nu en de toekomst. Daarbij zijn we open en transparant over ons handelen. Wij delen onze informatie en maken deze hanteerbaar en transparant voor iedere belanghebbende.
 • Duurzaam handelen
  Duurzaam omgaan met de omgeving en hulpbronnen betekent het zoveel mogelijke recyclen van allerlei materialen en het verantwoord omgaan met schadelijke stoffen. Daarnaast het beperken of zelfs neutraliseren van uitstoot van CO2 en fijnstof. Voor toekomstige ontwikkelingen zet EBS in op voertuigen, onderhoud en bedrijfsvoering met minimale impact op het milieu. Duurzaam omgaan met de omgeving betekent voor EBS ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu gaat om het organiseren van een informatiebijeenkomst voor ouderen, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het aanbieden van stageplekken.