EBS heeft een vervoerplan voor het Noord/Zuidlijn tijdperk ter advies voorgelegd aan de ReizigersAdviesRaad en aan de gemeenten in Waterland. Een samenvatting van dit vervoerplan voor Waterland vindt u hier.

De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de Waterlandse reiziger zal er veel veranderen. Stadsregio Amsterdam (opdrachtgever voor het openbaar vervoer) heeft EBS gevraagd hiervoor een vervoerplan te maken. In het vervoerplan 2018 doet EBS voorstellen voor een nieuw lijnennet dat aansluiting biedt op de Noord/Zuid metrolijn. Dit vervoerplan 2018 gaat, samen met de vervoerplannen van Connexxion Zaanstreek en GVB Amsterdam in op het moment dat de Noord/Zuid metrolijn gaat rijden. EBS wil een sterk OV-netwerk in Waterland behouden en de bestaande reiziger maximaal de voordelen van de Noord/Zuidlijn bieden en de nadelen minimaliseren.

Grote delen van Amsterdam zijn straks vanuit Waterland sneller te bereiken via een overstap op de Noord/Zuidlijn. Het centrale overstappunt is hier Metrostation Noord. Het meest profiteren de reizigers met hun bestemming binnen het invloedgebied van de Noord/Zuidlijn, zoals de Zuidas. Ook reizigers naar Oud-Zuid en het westelijk deel van het centrum profiteren hiervan. De bestemmingen in Oost en het oostelijk deel van het centrum zijn via een overstap op de Noord/Zuidlijn met een vergelijkbare reistijd als de huidige situatie te bereiken. Voor reizigers in de nabijheid van het Centraal Station en reizigers die daar overstappen op de trein, zullen er rechtstreekse bussen naar het Centraal Station blijven rijden.


Wilt u weten wat het vervoerplan 2018 voor u betekent? Lees dan hier de samenvatting.

Wanneer u de uitgebreide, meer technische versie van het plan wilt bestuderen kunt u ook het volledige vervoerplan downloaden.