Onderzoek buslijnennet rondom de Noord/Zuidlijn
Van medio juli tot eind augustus is de reiziger in een enquête gevraagd te reageren op 13 vragen en stellingen over het lijnennet na de komst van de Noord/Zuidlijn. Naast meerkeuzevragen waren ook open velden opgenomen, zodat we niet alleen de voorkeuren maar ook de motieven daarachter te weten konden komen. De respons is met 2.700 reacties heel groot geweest. Grote meerderheid (83% van de respondenten) gaf aan de enquête nuttig te vinden. We vatten de belangrijkste resultaten samen:

  • De meeste respondenten reizen vaak: 53% reist 4 dagen of vaker per week, 23% reist 1 tot 3 dagen per week.
  • Het belangrijkste reismotief dat werd genoemd is werk (63%), gevolgd door onderwijs (12%) en dagje uit (12%).
  • Van de respondenten komt 10% uit Landsmeer, 58% uit Purmerend e.o. en 30% uit Waterland Oost. Deze verdeling komt goed overeen met de vervoervraag op onze lijnen naar Amsterdam.
  • Van de respondenten heeft 91% een bestemming in Amsterdam opgegeven (Centrum 75%, Zuid 9%, West 6%, Oost 5%, Zuidoost 5% en Noord 2%). 7% van de respondenten geeft aan met de trein verder te reizen.
  • Wanneer men geen lijn naar Amsterdam Centraal, maar naar Amsterdam Noord zou hebben, geeft 34% aan via Amsterdam Noord te reizen en 30% in Waterland over te stappen op een andere buslijn. Dit komt overeen met onze verwachtingen. Opvallend is dat 22% van de respondenten aangeeft minder vaak te gaan reizen. De auto wordt daarbij vaak als alternatief genoemd. 
  • Om een overstap soepel te laten verlopen is voor 70% van de respondenten een korte wachttijd het belangrijkst. 20% geeft aan dat de bus op tijd moet rijden. Uit deze en andere vragen blijkt overigens een grote weerstand tegen overstappen.
  • Wanneer men zou overstappen, dan zou 48% dat in Ilpendam doen, 18% in Broek in Waterland, 15% op Het Schouw en 8% op Monnickendam Bernhardbrug. Als belangrijke punten bij een overstap worden comfort en een veilige omgeving vaak genoemd, waardoor Ilpendam en Broek het beste scoren. Ook zitplaatskans wordt genoemd, waardoor Monnickendam relatief hoog scoort, en ook Jan Blankenbrug en Edam Busstation regelmatig genoemd worden.
  • Een klein deel van de reizigers (6%) verwacht dat straks de bus naar Amsterdam West een interessant alternatief biedt. Van de bestaande reizigers op deze verbinding denkt 2% daar vaker gebruik van te gaan maken. Voor Amsterdam Zuidoost geeft 5% van de respondenten aan dat deze verbinding een interessant alternatief biedt. Van de bestaande reizigers op deze verbinding denkt 3% daar vaker gebruik van te gaan maken.
  • In de enquête is voor Landsmeer, De Rijp/Middenbeemster en Volendam een lijnvoeringsvariant voorgelegd. Uit deze varianten is geen duidelijke voorkeur naar voren gekomen.